»NEPOŽELJNI« DOKUMENTI IZ »DOSJEA STEPINAC« (12) »Stepinac se hvata za obećanje, da se neće udariti na Zagreb«

Nadbiskupova intervencija za zatvorene ustaše kod bana Ivana Subašića za SDS je »neoprostiv grijeh«
Nizanka donosi dokumente pohranjene u Hrvatskom državnom arhivu o djelatnosti zagrebačkoga nadbiskupa bl. Alojzija Stepinca u doba NDH, koji su po odluci Udbe/SDS-a bili zabranjeni za širu javnost ili su trebali biti uništeni.

Jugoslavenska tajna policija preporučuje medijima, koje je apsolutno držala pod kontrolom, »kratki pregled materijala iz dnevnika dr. A. Stepinca, koji eventualno dolazi u obzir za korištenje u štampi«. U prošlom su nastavku nizanke urednici i novinari upozoreni na nekoliko isječaka iz prvoga toma petotomnoga »Dnevnika« na koje trebaju obratiti pozornost, što se nastavlja u kratkim sažetcima:

»- strana 121
Priloženo je originalno pismo, anonimno poslato Stepincu, u kojem se ovome predlaže, da se počne nazivati hrvatskim knezom – nadbiskupom, a ne metropolitom. Stepinac u svom komentaru kaže, da se iz pisma vidi, da ga je pisao inteligentan čovjek.

– strana 135
Zbog vijesti da Muslimani u Zagrebu namjeravaju podići svoju džamiju kod Stepinca dolazi do izljeva mržnje i vjerske netolerancije prema Muslimanima. Nedostojno jednog višeg crkvenog funkcionera, on Islam naziva ‘smješnom mješavinom židovstva i katolicizma, odnosno kršćanstva i poganstva’.«

– strana 242
Stepinca posjećuje član vanjsko političkog odbora francuskog parlamenta Pezet (Ernest, op. a.). Stepinac u dnevniku piše, da je iz…« (kutija 3, omot 35, 004).

»- 2 –

…razgovora jasno vidio, da je Jugoslavija obična francuska kolonija. Medjutim, to što je Jugoslavija obična francuska kolonija Stepinca ništa ne smeta, jer on nastavlja – ‘samo kad bi na čelu Francuske države bili ljudi kao što je gospodin Pezet’.

– strana 261
Priloženo je pismo ministra unutrašnjih poslova Korošeca iz kojeg se vidi da je Korošec anonimni informator Stepinca.

– strana 286
Konspirativni sastanak Stepinca sa dr. Mačekom u župnom dvoru sv. Blaža u Zagrebu. Antikomunizam je opet na dnevnom redu. Stepinac daje ocjenu Mačeka, poraznu za ovoga i tu ocjenu zaključuje konstatacijom da je Maček pravi kumek.

– strana 291
Stepinac šalje novinara ‘Hrvatske straže’ u Abesiniju na trošak talijanske vlade.

– strana 470
Slučaj sa Jevrejima, koji mu šalju svoj list iz kurtoazije, a on neotvoreno vraća ‘retour’ i time se hvali u dnevniku.

– strana 509
Stepinac je bio u Rimu, posjetio je Papu i pojedine kardinale. U dnevniku piše, da je saznao da talijanski vojnici pod firmom dobrovoljaca odlaze u Španiju. Treba se sjetiti da je u to isto vrijeme Stepinac u Zagrebu uz pomoć isusovaca organizirao antikomunističku izložbu kojoj je bio glavni cilj glorificiranje Frankovog režima.

Knjiga II.

– strana 54
U avionskoj nesreći poginuo je Frankov general Molla. U dnevniku se tvrdi, da cijela Španija žali za njim i t.d.

Knjiga III.

– strana 78
Korošec šalje povjerljive informacije.

– strana 365
Razgovor Maček – Stepinac. Stepinac usmjerava Mačeka na borbu protiv komunista, a ujedno ga želi pridobiti za akciju protiv starokatolika. Mačeka angažira za proslavu 300 godišnjice pokrštenja Hrvata. Bilješka u dnevniku završava poslovicom: ‘Nit u moru mjere, nit u Vlaha vjere’« (kutija 3, omot 35, 005).

»U Vatikanu razlaže Papi političku situaciju«

»- 3 –

– strana 383
Stepinac denuncira načelnika Koprivnice Hiršla, kao Židova i komunistu, a Subašić obećaje da će ga smjeniti.

– strana 423
Stepinac hvali pisanje Budakovog ‘Hrvatskog naroda’.

Nadbiskupov »magnum crimen« po djelatnicima SDS-a: »Stepinca posjećuje član vanjsko političkog odbora francuskog parlamenta Pezet. Stepinac u dnevniku piše, da je iz razgovora jasno vidio, da je Jugoslavija obična francuska kolonija. Medjutim, to što je Jugoslavija obična francuska kolonija Stepinca ništa ne smeta…«

– strana 440
Stepinac kod Subašića intervenira za uhapšenog Budaka.

– strana 489
Ademaga Mešić, ‘muslimanski prvak iz Bosne’ kod Stepinca.

– strana 494
Stepinac u Vatikanu razlaže Papi političku situaciju, pitanje emigranata i Pavelića.

– strana 534
Stepinac povodom kapitulacije Francuske blati Francuze i piše: ‘Teško narodu, koji je ostavio Boga i sveti zakon Njegov’.

– strana 575
Preko zakletog ustaše Vilima Cecelje, Stepinac se informira o ustaškim akcijama u augustu 1940. godine u Zagrebu.

Knjiga IV.

– strana 10
Ivica Frković izvjestitelj Stepinca o Subašiću i njegovom masonu.

– strana 11
Stepinac prima Budaka i huška ga protiv komunista. Budak najavljuje svoj dolazak s Pukom.

– strana 15
Italijanski konzul u Zagrebu već po drugi puta preko Kerubina Šegvića izvještava Stepinca o predstojećoj podjeli Jugoslavije. Stepinac se hvata za obećanje, da se neće udariti na Zagreb, već samo na Beograd. Zagreb da će štediti.

– strana 15
Stepinac prima Budaka i Puka. U dnevniku piše: ‘Budak je jedna iskrena duša…’« (kutija 3, omot 35, 006).

Slavko Kvaternik kod nadbiskupa Stepinca

»- 4 –

– strana 32
Bilješka o ustaškom programu i novim informacijama dobivenim od talijanskog konzula preko Šegvića.

– strana 43
Priložen je ustaški letak, kojim se prijetilo komunistima i mačekovcima do u deveto koljeno, u koliko se nešto dogodi kojem ‘hrvatskom nacionalisti’. Stepinca ostavlja hladnokrvnim ta prijetnja, prima Budaka i Puka. U dnevniku piše: ‘Budak je jedna iskrena duša…’

– strana 132
Slavko Kvaternik kod Stepinca.

– strana 154
Stepinac populariziranje otvara dr. Andriću (Josipu, op. a.) stupac u ‘Hrvatskoj straži’ za populariziranje Tisine Slovačke! Vidi se u kolikoj je mjeri Stepinac dirigirao pisanjem tog klerofašističkog lista premda se na procesu protiv njega tvrdilo, da je on imao samo formalnu nadzornu funkciju.

– strana 172 – 173 – 176
Povodom 27. marta Stepinac jadikuje nad trojnim paktom. Izbija njegova šovinistička mržnja prema Srbima. U vezi 27. marta on piše: ‘Opet izbija na javu da su Srbi i Hrvati dva svijeta koja se nikada neće sjediniti, dok je jednog od njih u životu. Duh bizanta je nešto tako groznog, da je samo Svemogući a Sveznajući Bog u stanju parirati intrigama i podvalama tih ljudi. Za nas je to nešto nepojmljivo, da se ugovori i obaveze kidaju bez ikakvih skrupula’.

– strana 184
Stepinac kod Subašića intervenira za zatvorene ustaše.

– strana 190
10.IV.1941. naziva se prekretnicom u životu hrvatskog naroda. U dnevniku se simpatično opisuje dolazak ustaša i Nijemaca.

– strana 205,206,207
Stepinac se sastaje sa Pavelićem. Pavelić obećaje da će rastjerati starokatolike i da će biti netolerantan prema pravoslavnoj crkvi, a Stepinac na to u dnevniku nadovezuje, da je dobio dojam da je Poglavnik iskreni katolik.

– strana 205,206,207
Stepinac radi na priznanju NDH od strane Vatikana i opravdava Pavelića« (kutija 3, omot 35, 007).

»- 5 –

– strana 216
Papa traži od Stepinca da intervenira za Srbe.

– strana 222
Stepinac kumuje delegaciji koja odlazi kod talijanskog kralja za Hrvatsku. On u delegaciju šalje biskupa Salisa i svećenika Cecelju.

– strana 222, 270, 271, 300, 310, 312, 313
Originalni prilozi, koji dokazuju da je Stepinac znao za ustaške zločine.

Knjiga V.

– strana 30
Stepinac u Vugrovcu ima goste – njemačkog generala Horstenaua i druge oficire Wermachta i NDH. Priložene su fotografije.

– strana 180
Poslaniku NDH u Francuskoj Žanku, daje pismo, kojim ga preporučuje pariškom kardinalu Suehardu.

– strana 225
Poslaniku NDH u Francuskoj Cabasu, Stepinac daje pismo kojim ga preporuča švicarskom biskupu…« (kutija 3, omot 35, 008).

NASTAVLJA SE