NOVA KNJIGA GLASA KONCILA »ZA NOVI ŽIVOT U KRISTU« Milost sakramenata u svakodnevici

»Za novi život u Kristu. Prilozi pastoralu sakramenata« nova je knjiga riječkoga pastoralnog teologa doc. dr. Nikole Vranješa objavljena u nakladi Glasa Koncila.

Riječ je o djelu iz područja pastoralne teologije u kojemu se na način teološko-pastoralnog razlučivanja proučavaju aktualni izazovi pastoralne prakse vezani za sakramente, ali i perspektive unaprjeđenja toga središnjeg područja crkvenoga djelovanja, osobito imajući u vidu pitanje života po sakramentima.

Podijeljena je u sedam poglavlja, prema klasičnoj podjeli sakramenata na sakramente kršćanske inicijacije, ozdravljenja i služenja. Poseban naglasak stavljen je na pastoral sakramenata služenja, tj. svetog reda i ženidbe, kojima je u knjizi posvećeno i najviše prostora.

Djelo je namijenjeno znanstvenoj i stručnoj teološkoj javnosti, ali i svim zainteresiranim pastoralnim djelatnicima i vjernicima. Može poslužiti i kao dobrodošla teološko-pastoralna pomoć svima koji žele otkriti pravo značenje i mjesto sakramenta u svome životu i koji žele po njima što svjesnije i što radosnije živjeti.

Ova knjiga predstavlja svojevrsni izazov svima koji se bave pastoralom sakramenata za iskrenu analizu vlastitoga rada te intenzivnije razmišljanje i donošenje konkretnih primjenjivih, suvremenih i životnih modela rada u određenim segmentima priprave, slavlja i života po i sa sakramentima.
Izv. prof. dr. sc. Josip Šimunović
Ovi prilozi pastoralu sakramenata predstavljaju dobar spoj teorije i prakse, te otkrivaju autorovu originalnost i stručnost na polju teološko-pastoralne refleksije iza koje stoji ozbiljna pastoralna zauzetost.
Doc. dr. sc. Richard Pavlić
Teološko-pastoralna ideja početak je puta na kojemu se isprepliću važne sociološke, pedagoške i psihološke bitnosti. Pitanje života uvijek je interdisciplinarno pitanje kojemu se trebaju podastrijeti jasni i aktualni odgovori. Ovo djelo otvara mogućnosti za iste.
Dr. sc. Mario Tomljanović