ROMANIČKA CRKVICA IZ 11. STOLJEĆA Crkva sv. Ivana Krstitelja u Preku

Na otoku Ugljanu (18)

Snimio: Z. Galić | Crkva sv. Ivana Krstitelja u Preku

Na otoku Ugljanu zabilježeno je nekoliko značajnih spomenika srednjovjekovne arhitekture. Svi sakralni objekti orijentirani su prema jugoistoku, što je karakteristika toga razdoblja. Većina je dočekala naše vrijeme u lošem stanju, neki su očuvani, a nekoliko ih je obnovljeno.

Kod trajektnoga pristaništa u Preku nalazi se obnovljena romanička crkvica sv. Ivana Krstitelja iz 11. ili 12. stoljeća. Iako u njenoj unutrašnjosti nema opreme, svake se godine na blagdan sv. Ivana Glavosijeka u njoj slavi misa. Njen je tlocrt pravilan četverokut s nastavkom apside koja je sužena i snižena na osnovu broda. Zahvaljujući obnovi dolaze do izražaja njeni zidovi od grubo tesana nepravilna kamena s četiri vanjske lezene koje završavaju ukrasnim lukovima ispod krovišta koje je pokriveno kanalicama. Karakteristični su prozori i otvori na kapelici, po dva vrlo mala četvrtasta na pročelju kraj ulaza i po jedan nešto veći na desnom bočnom zidu i boku apside. Lijevi su zidovi bez otvora, a začelni zid apside ima središnji uski lučni prozorčić. Nad dovratkom su otvori za provjetravanje, a na vrhu pročelja nova preslica s jednim zvonom. Crkvica je na ograđenom i uređenom prostoru uz ulicu središnjega dijela Preka.

Rimski ranokršćanski sarkofag s groblja prenesen je na prečku obalu i nalazi se kao otvoreni muzejski izložak. On je ukrašen cvjetnim motivima, dvama anđelima i latinskim tekstom.

Kod lučice u Preku postavljena je bista domoljubu i uzniku Ivi Mašini (1927. – 1961.) kojega su u kaznionici Stara Gradiška komunisti zadavili. Ekshumirano tijelo prebačeno je na otočić Galevac kod franjevačkoga samostana. Tamo je pokopan i hrvatski preporoditelj i promicatelj glagoljice u crkvenom bogoslužju Ivo Prodan (1852. – 1933.) koji je u samostanu osnovao Katoličku hrvatsku tiskaru.