ŠTO SU TEME NACIONALNOG OKUPLJANJA KATOLIČKIH OBITELJI: U središtu otčinstvo i majčinstvo

Ususret Trećemu nacionalnomu susretu hrvatskih katoličkih obitelji

Prigodom prvoga nacionalnoga susreta hrvatskih katoličkih obitelji u Zagreb je stigao i papa Benedikt XVI.
»Tema ‘Otčinstvo i majčinstvo – dva lica roditeljskoga poslanja’ izabrana je ponajprije kao odgovor na uočenu manjkavu pripremljenost i nesnalaženje muškaraca i žena u roditeljskim ulogama, što – i znanstveno je to dokazano – rađa brojnim posljedicama za djecu, obitelji, a time i za čitavo društvo. Nadalje, odgovor je to i na nametanje rodne ideologije«, kaže dr. Hodžić.

U Hrvatskoj su započele pripreme za Treći nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, koji će se održati 2018. godine u Solinu. Sa željom da još jednom pojasni pozadinu takvih nacionalnih susreta te da predstavi tijek priprema za predstojeći susret, Glas Koncila je za pomoć upitao voditelja Ureda za obitelj Hrvatske biskupske konferencije Petra-Krešimira Hodžića. Po struci liječnik, dr. Hodžić je oženjen i otac je četvero djece.

Nacionalni se susreti održavaju svake treće godine u sklopu trogodišnjih ciklusa; tako da se u prvoj godini održi nacionalni studijski dan za djelatnike u obiteljskom pastoralu na zadanu temu, da se druge godine ta tema produbljuje u biskupijama i župama, među ostalim, održavanjem biskupijskoga susreta/dana obitelji, a da se treće godine, kao vrhunac ciklusa, održi nacionalni susret – tumači dr. Hodžić.

Dva lica roditeljskoga poslanja

Susret se održava na temu »Otčinstvo i majčinstvo – dva lica roditeljskoga poslanja« koja je, govori dr. Hodžić, »izabrana ponajprije kao odgovor na uočenu manjkavu pripremljenost i nesnalaženje muškaraca i žena u roditeljskim ulogama, što – i znanstveno je to dokazano – rađa brojnim posljedicama za djecu, obitelji, a time i za čitavo društvo. Nadalje, odgovor je to i na nametanje rodne ideologije, o čemu su hrvatski biskupi progovorili u svom pismu ‘Muško i žensko stvori ih!’ u listopadu 2014. godine. Drugi ciklus, čija će kruna biti proslava u Solinu, započeo je u travnju ove godine u Osijeku Nacionalnim studijskim danom za djelatnike u obiteljskom pastoralu.«

Jasno je da je, posebno s obzirom na tešku demografsku sliku u Hrvatskoj, potrebno ponajprije promicati brakove, tj. stvarati materijalne uvjete, ali i duhovno ozračje u kojem će se što veći broj mladih odlučiti za brak.

Stavljanju naglaska na otčinstvo u pastoralnoj godini 2016./2017. pridonijelo je među ostalim i to što se 2017. godine slavi 330. obljetnica proglašenja sv. Josipa zaštitnikom hrvatskoga naroda. Dr. Hodžić izvještava da je radna skupina pri Uredu HBK-a za život i obitelj priredila katehetski materijal pod naslovom »Izazov očinstva«, za osnaživanje muškaraca/otčeva u odgovornom ispunjavanju poslanja u obitelji, Crkvi i društvu. Građa je u PDF formatu dostupna na internetskoj stranici obitelj.hbk.hr. U pastoralnoj godini 2017./2018. naglasak bi se stavio na majčinstvo jer će se Treći nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji 2018. godine održati u prasvetištu Gospe od Otoka u Solinu. Katehetska građa »Izazov majčinstva« za žene/majke već je u izradi, a Splitsko-makarska nadbiskupija je, kao domaćin, započela s prvim koracima pripreme za susret, kaže dr. Hodžić.

Doprinos demografskoj obnovi

Jasno je da je, posebno s obzirom na tešku demografsku sliku u Hrvatskoj, potrebno ponajprije promicati brakove, tj. stvarati materijalne uvjete, ali i duhovno ozračje u kojem će se što veći broj mladih odlučiti za brak. Jasno je i to da je Crkva poglavito zadužena za ovo drugo, premda zbog zapovijedi ljubavi ni prvo ne može posve zaboraviti. Izrazito je pak crkveno područje pružiti bračnim parovima nadu i onu najdublju motivaciju za otvorenost životu. Zamoljen da pokuša sažeti što Crkva već (duže vremena) čini, dr. Hodžić upućuje na apel koji su hrvatski biskupi, upravo uočavajući tešku demografsku krizu, uputili sa svoga 50. jubilarnoga zasjedanja u travnju 2015. godine. Na tom tragu je i poruka Vijeća HBK-a za život i obitelj »Optimizmom, velikodušnošću i zajedništvom do demografske obnove Hrvatske« upućena u veljači ove godine povodom Dana života.

»Međutim, svjesna da nije dostatno samo upućivati apele i poruke, Crkva u Hrvatskoj već sada daje svoj doprinos demografskoj obnovi, primjerice uvođenjem prakse da biskupi krste 4. odnosno 5. i svako iduće dijete u obitelji darujući pritom prigodan dar, darivanjem rodilja uz Dan života u veljači, potom osobitom brigom za obitelji s brojnom djecom, bilo preko struktura obiteljskoga pastorala u nad/biskupijama organiziranjem različitih susreta i događanja, bilo konkretno im pomažući preko struktura Caritasa, primjerice kroz projekte kumstva, te naposljetku utemeljenjem zaklada, među ostalim i za pomoć u školovanju djece i studenata. Dragocjen doprinos nadvladavanju demografske krize, uključujući i zauzimanje za svaki ljudski život od začeća, daju i zajednice, pokreti i udruge u kojima su vjernici pokretačka snaga«, sažima sugovornik.

Svetost je konačni cilj

Dr. Hodžić potom pogled okreće prema budućnosti te podsjeća na odluku hrvatskih biskupa u studenom ove godine da se, na temelju prikaza sadašnjega stanja i smjernica koje donosi postsinodska apostolska pobudnica »Radost ljubavi«, poradi na »Projektu unaprjeđenja priprave za brak«, koji bi obuhvatio dalju, bližu i neposrednu pripravu. »Time se, s jedne strane, želi promicati vrijednost i ljepota kršćanskoga braka i obitelji koji počiva na sakramentu ženidbe, a s druge strane bolje pripremiti mlade ljude na suočavanje za izazovima bračnoga i obiteljskoga života, uključujući rađanje i podizanje djece«, kaže dr. Hodžić.

Razgovor sugovornik zaključuje porukom: »U ovo božićno vrijeme kad Crkva pred svoje vjernike stavlja svetu Obitelj Isusa, Marije i Josipa valja spoznati da su poziv na ljubav i poziv na rađanje sadržani u pozivu na svetost. Svetost je konačni cilj svakoga kršćanina, pa tako i onih koji žive u braku i obitelji.«