UDRUGA »SVETA ANA« LOBOR Marljivi rad članova i volontera

Mateja Posarić, predsjednica Udruge za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije »Sveta Ana« Lobor

Potrebe za raznim vrstama podrške djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom u Krapinsko-zagorskoj županiji poticaj su da udruga »Sveta Ana« stalno razvija nove programe i aktivnosti koje im omogućavaju kvalitetniji život. Udruga ima 292 člana i korisnika koji su uključeni u neki od oblika rehabilitacijskih i habilitacijskih terapija, a ostali članovi sudjeluju u kreativnim radionicam, savjetovanjima, edukacijam, organiziranju i provođenju događanja. Udruga zapošljava 30 osoba, a ima i brojne volontere.

Druženje kroz sport

Udruga je provodila niz projekata rehabilitacije, pomoći u nastavi, osobnoga asistenta, pomoći u kući, ali i materijalne pomoći članovima. Tako su projektom »Pomoćnik i ja zajedno«, koji financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, osigurani pomoćnici u nastavi u srednjim i osnovnim školama. Provođenjem programa poboljšana su obrazovna postignuća učenika, emocionalno funkcioniranje u školskom okruženju te je senzibilizirana šira javnost.

U programu socijalizacije, inkluzije, habilitacije i rehabilitacije, koji financira Krapinsko-zagorska županija, provođene su kreativne radionice, radionice za jačanje psihološke svijesti, glazbene radionice, radionice samozbrinjavanja uz pomoć volontera.

S ciljem poticanja na aktivnost provodi se projekt »Druženje kroz sport« koji omogućuje jednom tjedno u školskoj športskoj dvorani djeci i ostalim stanovnicima općine i susjednih općina da se uz šport druže s djecom s teškoćama u razvoju. U svojim su športskim aktivnostima članovi ostvarili i zapažene rezultate te su nastupali na Dvoranskom atletskom mitingu u Bratislavi 2016. i 2017. te na Atletskom prvenstvu Hrvatske u Varaždinu. Osvojili su i dvije zlatne medalje, tri srebrne i dvije brončane medalje.

Marljive ručice

Veoma su posjećene i kreativne radionice »Marljive ručice« koje omogućavaju da se kroz igru i maštu vježba fina motorika, izrada raznih ukrasa, nakita i suvenira s raznolikim tehnikama. Radionice su otvorenoga tipa za sve prijatelje i suradnike udruge te širu javnost. Provode se jednom do dva puta tjedno.

Projekt se financira vlastitim sredstvima. Udruga »Sveta Ana« uz Međunarodni dan invaliditeta organizira da sve osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama koji su uključeni u aktivnosti udruge nastupaju i pokažu svoje mogućnosti i kvalitete. Mnogima je to jedina prilika nastupati na pozornici i zapjevati pred publikom.