KORČULANSKA UDRUGA »KAP U MORU« Za jednaku šansu u obrazovanju

Kap u moru
Katarina Curać, Humanitarna udruga »Kap u moru«, Korčula

U želji da se pomogne otočkoj djeci s teškoćama u razvoju te potakne maksimalno iskorištavanje njihovih sposobnosti raznim oblicima podrške osnovana je 2011. godine humanitarna udruga »Kap u moru«. Ona djeluje na području grada Korčule i općina Lumbarda i Orebić, a osnovana je na inicijativu stručnjaka i nekoliko roditelja koji su željeli svojim djelovanjem pružiti djeci i mladima s teškoćama pomoć koja im je potrebna da bi bili dijelom obrazovnoga sustava i imali jednake šanse kao i druga djeca. Među članovima udruge najvećim su dijelom stručnjaci psiholozi, defektolozi, logopedi, pedagozi i učitelji.

Proteklih godina nakon osnutka udruga je uspjela osigurati pomoćnike za djecu s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama, a prva je na tom području pokrenula projekt zapošljavanja pomoćnika za djecu s teškoćama u predškolskim ustanovama.

Aktivnosti udruge usmjerene su na pomoć i potporu u obrazovanju ranjive skupine djece i mladih, odnosno ostvarivanje pomoći djeci s posebnim obrazovnim potrebama u predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju. Cilj je udruge osigurati pomoćnike u nastavi za svu djecu koja zbog različitih razvojnih teškoća ne mogu samostalno pratiti nastavu. U zakonu o školstvu, pedagoškom standardu, pa čak i u nastavnim planovima i programima predviđeno je zapošljavanje pomoćnika u nastavi, prevoditelja znakovnoga jezika i osobnih pomoćnika učenicima kojima je temeljem rješenja o primjerenu obliku školovanja potrebna takva pomoć. No dosad nije riješeno financiranje u okviru državnog sustava pa to i dalje ovisi o udrugama civilnoga društva. Stoga je udruga nastala s ciljem da popuni prazninu koja je nastala između zakonske regulative i provedbe zakona.

Osiguravanje pomoćnika u nastavi

Proteklih godina nakon osnutka udruga je uspjela osigurati pomoćnike za djecu s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama, a prva je na tom području pokrenula projekt zapošljavanja pomoćnika za djecu s teškoćama u predškolskim ustanovama. Osiguravanje pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama u razvoju na otocima od posebnoga je značaja jer su ta djeca ranije često ostajala u obitelji bez mogućnosti ostvarivanja prava na školovanje i druženje ili su bila osuđena na rano izdvajanje iz obitelji i smještaj u posebnim ustanovama.

Udruga je dobila prostor od Grada Korčule na besplatnu uporabu. Taj se prostor stalno oplemenjuje i osposobljava za cjelokupan rad te je u njemu arhiv, služi kao sastajalište, prostor za edukaciju djece i roditelja budući da udruga organizira razne tečajeve, radionice, savjetodavnu pomoć za roditelje, podršku socijalno emotivnom razvoju djece s teškoćama u razvoju, organizira stručna usavršavanja pomoćnika i drugih sudionika te brojne druge aktivnosti kojima je cilj pomoć i senzibilizacija javnosti za probleme djece s teškoćama u razvoju.