ŽUPNIKOVE NEVOLJE ZBOG TRI KRALJA Kako su babu Mandu optužili da je budala

Bijele jaslice dubrovačke katedrale. Lucija Perojević, Dubrovnik 1995

»Plovane… Vi ste lani na mojim vratima ispisali pogrdna slova.« »Ma nisam, Mande, što to govorite?« začuđeno će pop Pero. »Jeste, jeste. Komšije su mi protumačile da ona tri slova GMB znače: Grba Manda je budala… »Čujte, Mande! Ta tri slova to su početna slova svetih triju kraljeva: Gašpara, Melkiora i Baltazara. Oni su se prvi došli pokloniti dragomu Isusu kad se rodio u Betlehemu.« »Kakva tri kralja?« istrešći se Manda. »Samo je jedan Kralj nebeski… Vi, plovane, širite poganštinu.«