JEDINA KAPELICA U SMOKVIČKOJ LUCI »U znak sjećanja na mog dobrog supruga Stjepana«

Otok Korčula (45) Kapela sv. Stjepana u Brni

Snimio: Z. Galić | Kapela sv. Stjepana u Brni

Brna je smokvička luka koja je smještena na južnoj strani otoka. Sa župnim središtem povezana je cestom. U dnu brnskoga zaljeva na povišenu mjestu, iznad rive, g. 1969. izgrađena je od pravilno tesanih blokova kamena jednostavna kapelica, koja je smještena na betonskom platou. S rivom je povezana kamenim stubištem. U literaturi se spominju g. 1971. i 1974., a da je njezin donator Stjepan Oreb. Međutim na spomenploči postavljenoj kraj crkvice nalazi se drugačiji tekst: »U znak sjećanja na mog dobrog supruga Stjepana Oreba podižem ovu kapelicu u znak zahvalnosti. Njegova supruga Julia Oreb g. 1969.«

Kapelica ima plošno visoko pročelje sa završnom preslicom i jednim zvonom ispod koje je probijena četverolisna rozeta. Ulaz je uzdignut za tri stube. Na bočnim stranama nalazi se po jedan prozor s lučnim završetkom. Začelni zid je ravan i bez otvora. U unutrašnjosti je postavljen oltar posvećen naslovniku crkvice. Iako ne zadovoljava potrebe Brne za bogoslužjem, zbog udaljenosti Smokvice kapelica je jedini sakralni objekt u luci.

U prošlosti Smokvice crkvena zdanja nalazila su se na svim područjima župe, a danas su ostali tek spomeni u sanktoremima lokaliteta. Nazivi su ostali u toponimima za Sućursku glavu, Sutvaru, Sutuliju, Mihanja glavicu i Stofiju. Još jedna crkvica sv. Stjepana, koja je u ruševnom stanju, nalazi se na granici Čare i Smokvice. Od pet bratovština ostale su tri: Bratovština Gospe Kandalore, Gospe od Ružarija i Srca Isusova. Ugasile su se bratovštine Tijela Kristova i Gospe Karmelske. Smokvički župnik don Ivan Zafron (1834. – 1835.) postao je šibenskim (g. 1863.) i dubrovačkim (g. 1872.) biskupom. Pokopan je u korčulanskoj crkvi sv. Justine.