POZITIVNO – NEGATIVNO Moralna asimetrija prema obilježjima totalitarnih režima i pokreta

Snimio: B. Čović | Park i spomen obilježje Žarka Manjkasa Crvenkape u zagrebačkoj Dubravi

Kampanja za protekle europske izbore skrenula je pozornost s nedavne presude Visokoga prekršajnoga suda u kojoj se etablira moralna asimetrija u odnosu prema totalitarnim režimima i pokretima. Filozof Neven Sesardić definira taj fenomen kao stajalište da fašizam zaslužuje rezolutnu osudu i zabrane, a komunizam se kritizira jedino zbog svojih »zastranjenja«, a i to često samo ceremonijalno.

Odlukom Visokoga prekršajnoga suda potvrđena je prekršajna odgovornost trojice okrivljenika za uznemiravanje javnosti zbog postavljanja transparenta s pozdravom »Za dom spremni« i grbom Hrvatskih obrambenih snaga (HOS) na Mostu hrvatskih branitelja u Rijeci. Prema stajalištu drugostupanjskoga suda okrivljenici su uznemirili javnost »isticanjem simbola mržnje, prijetnje, straha i netrpeljivosti prema drugim narodima«. U presudi se dalje navodi kako »navedeni pozdrav ima jednoznačno obilježje fašizma jer je nesporno korišten kao službeni pozdrav Ustaškoga pokreta i totalitarnoga režima Nezavisne države Hrvatske (NDH) koji pokret je iznikao iz fašizma, temeljenoga između ostaloga i na rasizmu te implicira mržnju prema ljudima drugačije vjerske i etničke pripadnosti i manifestira rasističku ideologiju, kao i podcjenjivanje žrtava zločina protiv čovječnosti«.

Višeznačan karakter simbola

Moralna asimetrija u odnosu prema totalitarnim režimima i pokretima u Hrvatskoj potekla je od Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima koje je osnovala Vlada u ožujku 2017. Vijeće je većinski u veljači 2018. donijelo Dokument dijaloga: temeljna polazišta i preporuke o posebnom normativnom uređenju simbola, znakovlja i drugih obilježja totalitarnih režima i pokreta. U dokumentu su iznesene preporuke za reguliranje upotrebe i isticanja obilježja, znakovlja i simbola totalitarnih režima.

U duhu spomenute moralne asimetrije u dokumentu se uvodi razlikovanje između dviju vrsta obilježja totalitarnih režima. Prva su obilježja koja se jednoznačno prepoznaju kao obilježja mržnje, odnosno imaju isključivo negativno značenje. Sva obilježja koja se izrijekom određuju kao jednoznačno negativna vezana su za desne totalitarizme, a među njima je i pozdrav »Za dom spremni«. Druga su vrsta obilježja ona koja imaju i pozitivno i negativno značenje, odnosno višeznačnost. Kao primjeri takvih obilježja navode se crvena zvijezda petokraka te partizanski poklič »Smrt fašizmu – sloboda narodu«. Argument za navodni višeznačni karakter crvene zvijezde petokrake njezina je usporedba sa simbolom srpa i čekića. Za taj komunistički simbol navodi se da ima višeznačan karakter jer »simbolizira i proleterski pokret te borbu za pravednije društvo«, kao i određene političke stranke koje djeluju u državama članicama EU-a. Kao dodatni dokaz pozitivne konotacije srpa i čekića ističe se njegova upotreba na zastavi odnosno grbu dviju ruskih federalnih jedinica te na znaku ruske državne aviokompanije.

Dokument dijaloga

Temeljem razlike između jednoznačno negativnih i višeznačnih obilježja Dokument dijaloga ponudio je preporuku za njihovu zabranu odnosno prihvatljivost njihove upotrebe. Dokument ističe da blanketne zabrane trebaju biti usmjerene na jednoznačno negativna obilježja (čitaj obilježja desnih totalitarizama), a za višeznačna obilježja (čitaj komunističke simbole) treba vrijediti »pozitivna presumpcija slobode njihove javne upotrebe«.

U Hrvatskoj se ustaški totalitarizam kategorički osuđuje i odbacuje (što treba poduprijeti), a komunistički se totalitarizam osuđuje, ali uz ograde, objašnjenja i razvodnjavanja. To se ogleda u ideji o višeznačnosti komunističkih obilježja kojom se pokušava održati mit o bitnoj moralnoj razlici između ustaškoga i komunističkoga totalitarizma

To podrazumijeva da u Hrvatskoj koja je članica EU-a i NATO-a ne treba blanketno zabraniti isticanje komunističkih simbola jer takvi simboli imaju pozitivno značenje u autokratskoj i imperijalističkoj Rusiji.

Dokument dijaloga predvidio je i jednu iznimku za dopustivost javne upotrebe obilježja povezanih s desnim totalitarizmom. Riječ je o pozdravu »Za dom spremni« za koji je utvrđeno da ne može imati višeznačan karakter unatoč njegovoj upotrebi u pravednom i legitimnom Domovinskom ratu. Navodi se da je pozdrav »Za dom spremni« i tijekom Domovinskoga rata bio protivan hrvatskomu Ustavu, ali se ipak dopušta upotreba vojnoga znakovlja sa spomenutim pozdravom u ograničenom broju situacija. Prema dokumentu, dopustivost upotrebe spomenutoga pozdrava mora se »striktno vezati uz događaje na kojima se, na javnim mjestima (uključujući groblja), odaje poštovanje braniteljima koji su poginuli za Republiku Hrvatsku boreći se pod tim insignijama«.

Mit o razlici

Presuda Visokoga prekršajnoga suda poziva se na Dokument dijaloga i određenje pozdrava »Za dom spremni« kao jednoznačno negativnoga obilježja, čime se u sudskoj praksi prihvaća moralna asimetrija u odnosu na simbole totalitarnih režima. U presudi se navodi i mogućnost iznimne dopustivosti upotrebe spomenutoga pozdrava, ali se smatra da se to ne može primijeniti u slučaju riječkih okrivljenika. Premda su okrivljenici u žalbi istaknuli da je jedini cilj isticanja transparenta bilo komemoriranje poginulih pripadnika HOS-a, Visoki prekršajni sud zaključio je da riječki Most hrvatskih branitelja nije primjereno mjesto za odavanje poštovanja braniteljima koji su poginuli za Hrvatsku pod znakovljem HOS-a.

Filozof Sesardić ističe da u Hrvatskoj vlada uvjerenje koje se može nazvati »nekonzekventni antitotalitarizam«. To znači da se ustaški totalitarizam kategorički osuđuje i odbacuje (što treba poduprijeti), a komunistički se totalitarizam osuđuje, ali uz ograde, objašnjenja i razvodnjavanja. To se ogleda u ideji o višeznačnosti komunističkih obilježja kojom se pokušava održati mit o bitnoj moralnoj razlici između ustaškoga i komunističkoga totalitarizma.res

Poseban je problem etabliranje moralne asimetrije u odnosu na totalitarizme u hrvatskom pravnom sustavu. To dovodi do bizarne situacije da se u demokratskoj i europskoj Hrvatskoj ne može zabraniti upotreba zastave sa zvijezdom petokrakom jer se srp i čekić nalazi na zastavi jedne federalne jedinice u Putinovoj Rusiji.