PROMETNE NESREĆE SVAKE GODINE U SVIJETU »UGASE« SKORO 1,3 MILIJUNA ŽIVOTA, A VIŠE OD 50 MILIJUNA LJUDI JE OZLIJEĐENO Tko priječi novi model regulacije ustroja sigurnosti cestovnoga prometa?

Foto: Shutterstock

Krajem lipnja ove godine utjecajni medicinski časopis »The Lancet« objavio je studiju u kojoj se navodi da prometne nesreće svake godine u svijetu »ugase« gotovo 1,3 milijuna života, a više od 50 milijuna ljudi je ozlijeđeno. To je velik ekonomski teret prije svega za žrtve i njihove obitelji, kao i za nacionalna gospodarstva svjetskih država. S tim u vezi sigurnost prometa na cestama postavlja se i kao pitanje javnoga zdravstva.

Nažalost, prometne nesreće u Hrvatskoj vodeći su uzrok smrti od ozljeda u dječjoj i mlađoj odrasloj dobi, što se događalo i u ljetnim mjesecima. Samo u prvom vikendu kolovoza na hrvatskim prometnicama poginulo je 19 ljudi, a desetci su teže ili lakše ozlijeđeni. Unatoč svim dosadašnjim provedenim mjerama mjerodavnih, crna kronika u javnim medijima redovito se puni novim stradanjima na hrvatskim prometnicama. Gotovo ne prođe dan a da se na cestama ne ugasi barem jedan ljudski život. Neosporna je činjenica da unatoč određenim statističkim poboljšanjima na hrvatskim cestama ne uspijevamo smanjiti broj poginulih na zadovoljavajuću razinu. Možda je došlo vrijeme da se vratimo na početak i da vidimo gdje smo što se tiče sigurnosti cestovnoga prometa i kako si možemo pomoći, a poglavito u prevenciji uzroka nastanka prometnih nesreća. Je li možda došlo vrijeme za neke nove i drugačije modele, kampanje i ustrojavanja koja će imati jači utjecaj na vozače?

Jurisdikcija nad Zakonom o sigurnosti prometa na cestama u nadležnosti je MUP-a RH, za razliku od ostalih zemalja članica EU-a gdje za taj zakon nisu mjerodavna njihova ministarstva unutarnjih poslova. Ovisno o pojedinoj zemlji EU-a, zakon o sigurnosti prometa na cestama prebačen je u nadležnost ministarstva prometa ili agencije za sigurnost prometa ili agencije za cestovni promet.

Nacionalni program sigurnosti cestovnoga prometa za razdoblje od 2011. do 2020. kao dugoročni cilj predvidio je osnivanje agencije za cestovni promet, ali ne pod nadležnošću Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, nego kao samostalne, stručne i neovisne institucije koja bi imala javnu ovlast po pitanju sigurnosti cestovnoga prometa. Novi Nacionalni plan sigurnosti cestovnoga prometa za razdoblje od 2021. do 2030. uopće više ne predviđa osnivanje agencije za cestovni promet. Dakle, model reguliranja ustroja sigurnosti cestovnoga prometa ostaje isti, umjesto da se nadograđuje u skladu s načelima ostalih zemalja EU-a koje imaju kontinuiran pad smrtnosti na cestama.

Na cestovnim prometnicama susjedne Slovenije već dvije godine zaredom dolazi do smanjenja smrtnosti u odnosu na 2019. pa je opravdano upitati je li postojeći hrvatski model regulacije sigurnosti cestovnoga prometa zadovoljavajući ili ne. Slovenska agencija za sigurnost cestovnoga prometa ustrojena je u nekoliko odjela. Odjel za analizu, razvoj i koordinaciju donosi planove i koordinira provedbu nacionalnoga programa sigurnosti na cestama, vodi politike u mjerenju prosječne brzine na cestovnim mrežama te obavlja preventivne mjere za poboljšanje sigurnosti na cestama. Vijeće za razvoj i promicanje prometne edukacije bavi se preventivnim programima, reklamnim kampanjama za veću cestovnu sigurnost, izobrazbom i savjetovanjima te međunarodnom suradnjom. Također pokriva područje tečajeva i testova znanja po pitanjima sigurnosti na cestama i provodi istraživanja prometnih nesreća. Agencija ima i odjel za vozila koji izravno nadzire ovlaštene djelatnike za obavljanje tehničkoga pregleda i registracija vozila te obavlja obuku službenika. Također, u agenciji postoji i odjel za vozače koji se bavi organizacijom izobrazbe vozača, donosi programe obuke, osigurava testne vožnje te razvija i provodi različite oblike dodatnih osposobljavanja vozača.

Navedeni primjer ističe nužnost usklađivanja stvarnih potreba glede sigurnosti cestovnoga prometa s ciljem njezina poboljšanja i smanjenja broja smrtnih slučajeva. Jasno, sve ovisi o političkim odlukama.