VARAŽDINSKA UDRUGA »NOVI PUT« Smještaj, osnaživanje i edukacija

Udruga »Novi put« iz Varaždina
Vlatka Črnila, mag. soc. rada, udruga »Novi put«, Varaždin

Pomoć osobama bez vlastitoga doma koju pruža udruga »Novi put« sadrži brojne aktivnosti kojima je osim osiguravanja smještaja cilj poboljšati kvalitetu života. Osnovana je 2010., a vodi i Prenoćište za beskućnike, osnovano 2001. u suradnji s Gradom Varaždinom i Centrom za socijalnu skrb Varaždin. Prošle je godine 28 korisnika u prenoćištu ostvarilo 3674 noćenja. Prenoćište može smjestiti 15 osoba i gotovo uvijek je popunjeno, a zimi bude do 18 korisnika. Rad s korisnicima usmjeren je na njihovo osnaživanje, stjecanje novih vještina, pripremu za samostalan život, pomoć i podršku u traženju zaposlenja.

Udruga ima višegodišnje iskustvo u provođenju projekata vezanih uz poboljšanje kvalitete života socijalno isključenih građana, unaprjeđenje njihovih znanja i vještina, pomoć pri zapošljavanju i slično. Sada se provodi trogodišnji projekt »Dnevni boravak – usluga za novi početak« koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade. U prenoćištu se priređuju kreativne radionice, radna terapija, obrađivanje vrta i plastenika, radionice šivanja, psihosocijalni grupni rad i slično. Korisnici sudjeluju prema vlastitim afinitetima. Beskućnici sami uzgajaju povrće, prave zimnicu, održavaju dvorište, izrađuju jastuke i prekrivače patchwork tehnikom, a recikliranjem stare odjeće izrađuju torbe i jastuke. Sve se to plasira u lokanoj zajednici prilikom proslave značajnih datuma.

Sada se provodi i jednogodišnji projekt »Zdravstvena skrb o beskućnicima«: zaposlena medicinska sestra redovito obilazi korisnike radi unaprjeđenja njihova zdravlja. Kroz godine rada ostvarena je dobra suradnja s Gradom Varaždinom, Varaždinskom županijom, Centrom za socijalnu skrb i Caritasom Varaždinske nadbiskupije, koji je korisnicima udruge omogućio prehranu u pučkoj kuhinji. Dvije pekarnice na području Varaždina svakodnevno korisnicima udruge doniraju svoje proizvode, a višak udruga redovito podijeli i drugim građanima koji su u potrebi. Udruga je ove godine jedan od dobitnika nagrade »Plaketa Hrvatske udruge socijalnih radnika« za organizacije civilnoga društva čiji je rad prepoznat kao opće dobro i od posebnoga značaja, a njihovo djelovanje pridonosi razvoju i afirmaciji profesije socijalnoga rada.