ŽUPNA CRKVA SV. EUFEMIJE U SUTOMIŠĆICI Oltari bogati kipovima

Na otoku Ugljanu (13)

Snimio: Z. Galić | Župna crkva sv. Eufemije u Sutomišćici (II)

Župna crkva u Sutomišćici opremljena je s pet baroknih oltara s uljanim slikama. U južnom kraku latinskoga križa postavljen je oltar s korpusom mrtvoga Krista i slikom Gospe Škapularske te dva kipa anđela. Tamo je i drvena niša s kipom Srca Marijina. Drvena ostakljena niša s kipom Srca Isusova nalazi se u sjevernom kraku crkve, gdje je i bočni ulaz. Na zidovima su vitražni lučni prozori na kojima su prikazani likovi sv. Petra (zaštitnik Poljane), sv. Pavla, uskrsnuloga Krista, sv. Mateja, sv. Marka, sv. Luke, sv. Ivana, a u okulusu pročelja sv. Mihovil.

Oltari su izvedeni bogatom baroknom formom s volutama na stupovima, ornamentikama i završnim atikama (kruništa oltara). Glavni oltar nalazi se u svetištu, ima barokno svetohranište i palu koja prikazuje sv. Eufemiju, Blaženu Djevicu Mariju, sv. Mihovila i sv. Ivana Krstitelja. Oltari na bočnim stranama crkve su s uljanim slikama. Prvi oltar s južne strane na slici prikazuje Mariju s malim Isusom i svetcima, a drugi sv. Jeronima s uznesenom Gospom (autor je vjerojatno Palma mlađi). Oltar na sjevernom zidu ima sliku s prikazom Isusa s Marijom i sv. Josipom. Na njoj Isus blagoslivlja sv. Eufemiju uz koju su sv. Petar, sv. Mihovil i sv. Nikola, a u dnu slike prikazane su duše u paklu. Prvi oltar do svetišta na toj strani je sa slikom sv. Eufemije i simbolima njezina mučeništva (lav). U crkvi je drveno pjevalište na stupovima.

U župi su se matične knjige vodile na glagoljici i pridonosile otporu Mlečanima i svećenicima latinistima. Iz Sutomišćice i Poljane su 152 svećenika glagoljaša. Na glagoljici je očuvano šest kodeksa, 13 tiskanih misala i brevijara, matrikule i drugi zapisi. U crkvi se do sredine 20. st. pjevao pučki »Blagoslov puka« sa 134 osmeračka stiha u obradi franjevca Tome Babića iz g. 1726. za blagdane Nove godine, Uskrsni i Duhovski ponedjeljak.

Mise su nedjeljom u 9.30, subotom u 7.30 i ostale radne dane u 17.30 sati.