AMBASADORICA NEROĐENOGA ŽIVOTA Nizozemka koja žali što je presudila vlastitomu djetetu

Salome Irene van der Wende
Salome Irene van der Wende: »Da sam znala istinu, nikad to ne bih učinila… Učinit ću sve da budem glas nerođenih.«

Salome Irene van der Wende nacionalna je koordinatorica za »Silent No More« (hrv. Dosta je šutnje) u Nizozemskoj, međunarodna govornica za »Savethe1.com« i direktorica »Save the 1 Europe«. Osnovala je i organizacije s ciljem edukacije o prenatalnom životu kako bi i fotografijama povećala svijest o postupanju s nerođenom djecom. Osobno je proživjela dramu jer nakon što je silovana pobacila je svoje dijete, za čim žali. Kasnije je od majke doznala da je i sama začeta u nasilju. Ambasadorica nerođenih svjedoči o svojim iskustvima u medijima, školama i crkvama, a sudjeluje i u Hodu za život. Podupire političare koji brane živote djece začetih u silovanju i prigovara političarima i medijima koji se koriste situacijama poput njezine da zagovaraju legalni pobačaj: »Smatram da je okrutno što osuđujemo nevinu djecu na smrt zbog načina na koji su začeta.« O svojem pobačaju kaže: »Da sam znala istinu, nikad to ne bih učinila… Učinit ću sve da budem glas nerođenih.« U svojoj pjesmi »My baby« žali za svojim činom.