GRADITELJSKI POTHVAT REDOVNICA I MJEŠTANA Crkva Gospe od Milosti u Prižbi kod Blata

Otok Korčula (24)

Snimio: Z. Galić | Crkva Gospe od Milosti u Prižbi kod Blata

Prigradica je blatska luka smještena na sjevernoj strani otoka Korčule, a na južnoj strani to je Prižba udaljena 4 km od Blata. Naselje se razvilo u dvije uvale, Maloj i Velikoj Prižbi, koje dijeli poluotočić Ratak. Ispred uvala razmješteni su otočići Stupa, Crkljica, Sridnjak (60 m), Vrhovnjak i hrid Čerin.

Svetohranište iz Rima

Na kraju Male Prižbe, tamo gdje počinje poluotok Ratak, izgrađena je g. 1929. kapela Gospe od Milosti. Crkvicu su podignule sestre družbe Kćeri Milosrđa uz velikodušnu pomoć Prižbara. Uz kapele Krista Kralja i kapelu u svetištu bl. Marije Propetoga Isusa uz kuću maticu u Blatu, to je njihova treća bogomolja koja se nalazi u sklopu njihove kuće u Prižbi.

Kapela je temeljito obnovljena g. 1975., kada je zadobila današnji izgled. Vanjskim izgledom ona je jednostavna četvrtasta građevina s ravnim začelnim zidom svetišta, plošnim pročeljem s okulusom i jednostrukom preslicom. Na južnom zidu ima polukružni prozor i izgrađena je lijepo tesanim kamenom. U unutrašnjosti naglasak je na svetištu koje je odijeljeno od molitvenoga dijela lučnim trijumfalnim zidom ispod kojega se nalazi oltarni polukružni mramorni stol na tri noge. U središtu začelnoga zida svetišta postavljeno je svetohranište koje je slično onomu iz crkve Krista Kralja, ima oblik sunca i ucrtana slova alfa i omega. Svetohranište je nabavljeno u Rimu.

Gospa od Milosti

Kraj njega s lijeve strane je kip Gospe od Milosti. Na istoj strani bočnoga zida ističe se lijepa zidna reljefna slika koja prikazuje bl. Mariju u krajoliku Prižbe kako piše prve Ustanove družbe sjedeći na njoj dragom kamenu poluotočića Ratka. Dio toga kamena prenesen je u blatsko svetište za postolje oltara. Na tom mjestu poluotočića postavljeno je raspelo i spomenploča na blaženicu. Reljefnu sliku izradio je talijanski kipar Ferdinand Stuflesser.

Misa je u Prižbi nedjeljom u sat prema dogovoru. Sestre družbe Kćeri Milosrđa brinu se o starim i nemoćnim osobama i kapelici sv. Roka unutar Doma za odrasle u Blatu. Tamo su mise petkom u 9.30.