DNEVNI POSJET ILI HOSPITALIZACIJA: Priprema za boravak u bolnici

Ana Starc, prvostupnica sestrinstva

Foto: Shutterstock | Osim potrebne medicinske dokumentacije, sa sobom treba ponijeti i lijekove koje pacijent svakodnevno uzima

Dolazak u bolnicu radi pregleda ili liječenja zahtijeva pripremu kako bi boravak bio što ugodniji. Osim potrebne medicinske dokumentacije, sa sobom treba ponijeti i lijekove koje pacijent svakodnevno uzima, a koje ja propisao liječnik. Ostale pripravke koje pacijent uzima samoinicijativno poput lijekova na biljnoj bazi, homeopatskih lijekova i slično ne treba uzimati bez konzultacije s liječnikom jer mogu biti štetni u interakciji s terapijom koja će biti ordinirana u bolnici.

Osim toga, sa sobom treba ponijeti pidžamu, kućni ogrtač, papuče i pribor za osobnu higijenu. Važno je pripremiti se na to da pušenje, konzumiranje alkohola ili drugih opojnih sredstava nije dopušteno u bolnici. Stoga, ako postoji neki oblik ovisnosti, treba na to upozoriti liječnika kako bi mogao pomoći u prevladavanju krize. Ako se rabi pomagalo za sluh, treba provjeriti bateriju ili je izmijeniti ako je pri kraju. I ostala pomagala treba provjeriti te uzeti kutije za njihovu pohranu za vrijeme dok je pacijent na pretragama, operaciji i slično (zubnu protezu, slušni aparatić…).

Upotreba mobitela dopuštena je u bolnici, no na nekim odjelima treba ih isključiti zbog ometanja medicinskih aparata. Osim toga, prilikom razgovora treba poštivati potrebu za mirom ostalih pacijenata, stoga mobitel treba uključiti na nečujno i ne razgovarati preglasno, odnosno ne razgovarati za vrijeme pregleda ili vizite.

Osim višednevnoga boravka u bolnici, sve više se prakticira mogućnost dnevne bolnice u kojoj pacijenti mogu obavljati dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju. Boravak u dnevnoj bolnici može trajati od 6 do 24 sata te ovisno o razlogu boravka treba se i pripremiti. Čest razlog dolaska u dnevnu bolnicu su i mali kirurški zahvati pa zbog toga treba doći pripremljen prema uputama liječnika obiteljske medicine. Dan prije zahvata treba jesti što laganiju hranu, a ako postoje još neke specifičnosti vezano uz zahvat, na to će upozoriti liječnik. Ujutro, na dan zahvata, ne smije se pušiti, uzimati hrana ni tekućina, a ako se uzimaju lijekovi, treba se konzultirati s liječnikom može li ih se uzeti prije zahvata. Žene trebaju doći bez šminke i laka na noktima, kao i laka za kosu. Nakit i vrijedne stvari treba ostaviti kod kuće. Ne treba nositi nepotrebnu odjeću jer nema prostora za njezino odlaganje. U dogovoru s medicinskom sestrom može se donijeti voda, voćni sok ili neke grickalice, no nije dopušteno donošenje hrane koja se priprema kod kuće.