Propovjednik jaslicama

Božićne jaslice Milana Juranića

Božićne jaslice Milana Juranića izložene su u Muzeju anđela u Varaždinu, čime se i taj »grad anđela« pridružio nizu mjesta na kojima je izlagao umjetnik i majstor kaširanja, posebno poznat po karakterističnim bijelim betlehemskim štalicama. Izložbu je u subotu 17. prosinca otvorio varaždinski biskup Josip Mrzljak, koji je istaknuo da mnogi očekuju u prikazu jaslica raskoš boja i tehnika, a Juranić svojom jednostavnošću želi bjelinom prikazati božićnu poruku ljubavi, mira i dobrote. Napomenuo je da se autor kroz svoje radove pokazao kao propovjednik djelima, a ne samo riječima. Osnivač muzeja, kolekcionar i slikar anđela te domaćin Željko Prstec izrazio je radost što su u tom prostoru, uz nebrojeno mnogo varaždinskih anđela, izložene božićne jaslice i glazbeni motivi koji su također obogaćeni anđeoskim likovima.

Autor prikaza izložbe u katalogu Miroslav Klemm govorio je o vrijednosti i veličini malenoga koja se kroz osjećajnost može doživjeti u umjetničkom djelu, pa tako i u dojmljivim i uzvišenim prikazima skromne štalice koja vodi dolasku Božića. Sam autor istaknuo je da je za njega Božić glazba, a duhovna je glazba prosjaj onostranoga, što se vidi u njegovim prikazima božićnih motiva. Izrazio je zadovoljstvo što su njegovi božićni anđeli našli svoje društvo uz varaždinske anđele u gradu koji ima svoju dušu.

Juranić je od mladosti pokazivao sklonost umjetničkomu izražavanju kroz poeziju i likovna djela, a oduvijek mu je bila bliska povijest umjetnosti. Rodom je iz župe Pregrada, a u svom rodnom kraju već niz godina upravlja župama Zagorska sela i Sutlanska Poljana te je dekan Tuheljsko-pregradskoga dekanata. Dosad je svoje radove, izrađene tehnikom kaširanja, predstavljao na nizu samostalnih i skupnih izložaba u domovini i inozemstvu, a 2000. godine u Rimu je na izložbi »Sto najljepših štalica svijeta« najzapaženija bila upravo njegova »Milenijska štalica«.

J. Bakoš-Kocijan