TRI LAIKINJE DIJELE ISKUSTVA SA SINODSKIH SUSRETA Kroz zajedništvo i razgovor nametale su se obiteljske teme

Foto: Đakovačko-osječka nadbiskupija | Susreti formacije župnih koordinatora sinodskog savjetovanja
Da su laici punopravni i jednakovrijedni članovi Crkve pokazuje i održavanje sinode koja je sada u fazi biskupijskoga savjetovanja. I diljem Hrvatske organiziraju se susreti na kojima se želi čuti glas laika o sadašnjosti i budućnosti Crkve. Prikupili smo dojmove sudionika Sinode iz triju (nad)biskupija – Đakovačko-osječke, Riječke i Požeške
Svjedočimo želji da se glas laika čuje

Župna koordinatorica Vita Tomić (57)

Liturgijska čitačica u župi sv. Marka u Trnjanima u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji Vita Tomić živi u Donjoj Vrbi, nezaposlena je profesorica engleskoga i talijanskoga, a u župi je sinodska koordinatorica. Organizirali su nekoliko susreta, o čemu kaže:

»Prije nego što me župnik zamolio da budem koordinatorica za Sinodu, znala sam da se sprema Sinoda i da će prvi put biti uključena cijela Crkva u proces konzultacija. Na susretu s članovima Povjerenstva dobro su nam objasnili značenje Sinode, dobili smo jasne upute te smo spremno počeli i sa susretima sinodskoga savjetovanja u župi.

»Ljudi su u raspravama hrabri i otvoreni, posebice se to vidi kod mladih. Treba potaknuti laike da kažu što im je važno, što svatko od njih misli«

U posljednjih mjesec dana organizirali smo nekoliko susreta: s članovima župnoga pastoralnoga i ekonomskoga vijeća, s krizmanicima, s roditeljima prvopričesnika… Do sada svjedočimo dobru odazivu i mogu posvjedočiti da su ljudi otvoreni i žele sudjelovati. Ponekad je o nekim temama teže govoriti, no ljudi su hrabri i otvoreni, posebice se to vidi kod mladih, koji su govorili o odnosu župnoga i školskoga vjeronauka, o molitvi, sakramentima, svjedočenju vjere. Treba potaknuti laike da kažu što im je važno, što svatko od njih misli, jer ćemo samo tako znati kakva je situacija u župi, biskupiji, a onda i šire, a osjeća se i iskrena želja da se glas laika čuje… Osobno mogu posvjedočiti da mi je iskustvo koordinatorice donijelo nove kontakte sa župljanima. Takvi bi susreti bili potrebni i korisni u župi i bez ovako velikoga povoda sinode na globalnoj razini. Uvijek je dobro da ljudi razmijene mišljenja i pokažu župno zajedništvo na djelu.«

Kroz zajedništvo i razgovor nametale su se obiteljske teme

Vjeroučiteljica Dragana Akšamović (36)

Mlada supruga i majka Dragana Akšamović živi u Požegi u župi sv. Leopolda Mandića, uključena je u redovite biskupijske programe te je voditeljica Županijskoga stručnoga vijeća srednjih škola Požeške biskupije, a sudjelovala je u sinodskoj raspravi vjeroučitelja te svjedoči:

»Ponekad smo skloni razmišljati da pojedinac svojim glasom ne može ništa pridonijeti, no kroz Sinodu se želi svakoj osobi istaknuti koliko je važna, a onda i odgovorna. Stoga je mogućnost da izrazim svoje mišljenje kroz sinodsko savjetovanje još više ojačalo moju pripadnost Crkvi. U prvoj fazi savjetovanja podijelili smo se u manje skupine kojima je zadaća bila sastaviti upitnik, odnosno otvoriti specifična pitanja vjeroučitelja.

»Osjećali smo da je Sinoda prilika progovoriti o teškoćama usklađivanja obiteljskoga života i angažmana u Crkvi. Ohrabrujuće je to izreći i naići na razumijevanje«

U početku iščitavali smo vademecum i bili pomalo zbunjeni jer nismo bili sigurni što se od nas očekuje. Kroz zajedništvo i razgovor polako su se nametale ‘naše’ teme. Osjećali smo ozračje u kojem se može progovoriti o teškoćama usklađivanja obiteljskoga života i angažmana u Crkvi. Ohrabrujuće je to izreći i naići na razumijevanje. Gotovo svi smo obiteljski ljudi koji kao svoje prvo poslanje osjećamo služenje obitelji, no ljubimo i Crkvu kojoj smo pozvani darivati svoje vrijeme i talente. Tu je bilo i razgovora o osobnom duhovnom životu, odnosu s mjesnom Crkvom, župnikom te ostalim vjernicima. Nakon izrade upitnik je na razini biskupije predstavljen ostalim vjeroučiteljima te je svatko imao priliku osobno se izraziti. Je li se sinodskomu savjetovanju pristupilo na dobar način ili se moglo više, može se polemizirati, no važnije je uvijek nanovo podsjetiti se da Crkvu vodi Duh Sveti i da će i kroz Sinodu donijeti sjaj u srcu puka svog. Jednom je prilikom kardinal Sarah rekao: ‘Ako želite obnoviti Crkvu, padnite na koljena.’ Pa ako i osjećamo da je nešto ostalo neizrečeno, ostaje nam poniznost i molitva.«

»Često zaboravljamo da svi mi vjernici činimo Crkvu«

Studentica Petra Mrković (21)

Studentica četvrte godine studija medicine u Rijeci Petra Mrković volonterka je u socijalnoj samoposluzi »Kruh sv. Elizabete« u Rijeci, tajnica je organizacijskoga vijeća i koordinatorica medijske službe evangelizacijske zajednice »Ecclesia«. Sudjelovala je u raspravi s mladima te o tome rekla:

»Svi smo bili upoznati s postojanjem Sinode, ali ne i s njezinim smislom i ciljevima. Svatko je nešto čuo o njoj unutar svoje župne zajednice ili je naišao na molitvu za Sinodu u nekim crkvama. Susret koji smo održali u sklopu biblijsko-teološke zajednice mladih koju vodi đakon Ivan Seletković bio je temeljen na dijalogu i osvrtima mladih, mi smo tu imali glavnu riječ.

»Iako se često misli da su mladi neupućeni i nadobudni, mi smo dobro upoznati s naukom Katoličke Crkve te smo u skladu s tim predložili određene promjene temeljene na potrebama našega vremena«

Iako se često misli da su mladi neupućeni i nadobudni, mi smo dobro upoznati s naukom Katoličke Crkve te smo u skladu s tim predložili određene promjene temeljene na potrebama našega vremena. Posebna pozornost bila je na zajedništvu, koje se sve teže održava među neistomišljenicima unutar Crkve. Katolička Crkva, zbog svoje raznolikosti i širine, često nadilazi ljudska ograničenja koja su uvjerena da je isključivo njihov način ispravan. Susret je bio organiziran tako da je u prvom dijelu nadbiskupijski relator za Sinodu svećenik mr. Mario Gerić objasnio pojam Sinode i njezine ciljeve. Molitvom smo zazvali Duha Svetoga okupljeni oko Božje riječi. Uslijedilo je razmatranje evanđelja, nakon kojega smo iznosili osobno iskustvo pripadnosti Crkvi. Iznosili smo vrline i mane iz vlastite perspektive te se svaka naša riječ uzela u obzir i zapisala. Raduje me što kao mlada vjernica imam priliku sudjelovati u tako važnu događaju. Često zaboravljamo da upravo svi mi vjernici činimo Crkvu.«

Niz sinodskih inicijativa

VARAŽDIN – Župnici sa svojim župnim koordinatorima sudjelovali su od 14. do 19. veljače na susretima s članovima Biskupijskoga povjerenstva kao priprema za organizaciju i provedbu sinodskoga hoda. U Varaždinu su se susretu odazvali i biskup Bože Radoš, umirovljeni biskup Josip Mrzljak i generalni vikar Antun Perčić.

SOLIN – Drugi radni susret dekana, župnika, župnih vikara i redovnica Splitsko-makarske nadbiskupije u sklopu sinodskoga savjetovanja priređen je u srijedu 16. veljače u bazilici svete Obitelji u Solinu. Na susretu se okupilo nekoliko redovnica i šezdesetak svećenika iz sedam dekanata sjevernoga dijela nadbiskupije, među kojima i nadbiskup Marin Barišić, koji je istaknuo važnost etape Sinode po mjesnim Crkvama. Predstavljen je sadržaj upitnika koji je do sada ispunilo gotovo 800 osoba. Sinodsko savjetovanje po župama i redovničkim te laičkim zajednicama trajat će do kraja travnja, do kada trebaju biti dostavljeni sažetci sa sinodskih susreta. Isti je susret održan 9. veljače u svetištu Vepric gdje su se okupili svećenici iz šest dekanata južnoga dijela Splitsko-makarske nadbiskupije.

DUBROVAČKA BISKUPIJA – Misnim slavljima u nedjelju 13. veljače otvorena su sinodska savjetovanja na razinama župa i redovničkih zajednica Dubrovačke biskupije koja će se zbivati do početka svibnja. Kao molitvena priprava za taj događaj u zajednicama su u tjednu ususret otvaranju organizirana euharistijska klanjanja. Tiskani upitnici na župama bit će dostupni za ispunjavanje do 28. veljače, a digitalni se upitnik može popunjavati sve do kraja travnja na internetskoj stranici biskupije.

GOSPIĆ – Četvrta sjednica Biskupijske sinode Gospićko-senjske biskupije održana je u subotu 5. veljače u pastoralnom centru župe Lički Osik, a govorilo se o dijalogu u Crkvi i društvu. Zaključak je da bi se trebali okupljati na dijalog katolici i pravoslavci, iza kojih su povijesni krvavi sukobi koji to sprječavaju. Ujedno, istaknuli su da postoji problem što druga strana ne želi otvoreno razgovarati.

ĐAKOVAČKO-OSJEČKA NADBISKUPIJA – Dvije subote u siječnju (22. i 29. siječnja) i jedne u veljači (5. veljače) održani su susreti formacije župnih koordinatora sinodskoga savjetovanja po dekanatima Đakovačko-osječke nadbiskupije. Susreti su započinjali molitvom, a zatim su predstavljene Sinoda i služba župnih koordinatora sinodskoga savjetovanja, a u radionicama su obrađeni ogledni primjeri savjetovanja prema radnom listu ili upitniku za župne koordinatore.

RIJEČKA NADBISKUPIJA – Na 6. sjednici Nadbiskupijskoga povjerenstva za sinodsko savjetovanje 26. siječnja u Ordinarijatu istaknuto je da ispunjavanje upitnika nije smisao sinodskoga hoda jer tako bi se on sveo na anketiranje i pisanje zaključaka. Istaknuto je da je bit sinodskoga hoda življenje sinodalnosti: zajedništvo, susret, iznošenje stajališta i slušanje, a upitnik je u tom hodu pomoć. Tijekom korizme u župnim zajednicama Riječke nadbiskupije trebala bi se održati barem dva susreta sinodskoga savjetovanja, prvi od 6. do 13. ožujka i drugi od 27. ožujka do 3. travnja.