UDRUGA »OBITELJI 3PLUS« Za osnaživanje obitelji

Obitelji 3plus
Ivan Malbašić, predsjednik udruge »Obitelji 3plus«

U Hrvatskoj znatno izostaju konkretne mjere koje bi obiteljima s većim brojem djece omogućile približno istovjetne životne uvjete kao obiteljima s manjim brojem. Iz toga razloga osnovana je udruga »Obitelji 3plus« s ciljem povezivanja i podrške u ostvarenju kvalitetne, sretne i ostvarene obitelji, a na poseban način obitelji s troje ili više djece.

Obiteljska kartica

Redoviti članovi udruge mogu postati svi roditelji koji se skrbe za troje ili više djece do 27 godina. U udrugu se svakodnevno učlanjuju nove obitelji »3plus« koje prepoznaju nastojanja da se obitelji s više djece umreže i okupe u zajedničku platformu. A prema posljednjem popisu stanovništva Hrvatska ima čak 112 830 obitelji s troje ili više djece u kojima živi gotovo 600 000 ljudi.

Jedan je od ciljeva udruge »Obitelji 3plus« omogućiti redovitim članovima pogodnosti kroz različite projekte, a sad je najvažniji projekt obiteljska kartica. Koristeći se obiteljskom karticom redoviti članovi udruge mogu ostvariti povoljniji pristup proizvodima i uslugama

Jedan je od ciljeva udruge »Obitelji 3plus« omogućiti redovitim članovima pogodnosti kroz različite projekte, a sad je najvažniji projekt obiteljska kartica. Koristeći se obiteljskom karticom redoviti članovi udruge mogu ostvariti povoljniji pristup proizvodima i uslugama iz različitih sektora djelatnosti, od kupnje automobila, goriva i telekomunikacijskih usluga do kupnje obuće, računala ili hrane.

Europska platforma

Udruga taj projekt realizira uz podršku društveno odgovornih poduzeća koja prepoznaju značaj obitelji »3plus« i koja takve obitelji podupiru na konkretan način dajući im određene pogodnosti na robu i usluge koje nude na tržištu, a koje su potrebne obiteljima. U projekt su se već uključila mnoga poduzeća, kako ona na lokalnoj razini tako i niz nacionalno prisutnih poduzeća i brendova.

Nastojanja udruge za dobrobit obitelji s troje i više djece prepoznata su i na međunarodnoj razini pa je udruga primljena i u članstvo Europske konfederacije velikih obitelji – ELFAC. Ta središnja europska platforma okuplja srodne udruge iz dvadesetak europskih zemalja koje se također sustavno bave artikuliranjem i rješavanjem izazova velikih obitelji, a u mnogim europskim zemljama postignuti su značajni iskoraci u korist obitelji »3plus« upravo zahvaljujući djelovanju udruga takvoga tipa.

Podizanje kvalitete

Pred udrugom je godina djelovanja u kojoj će još više provoditi aktivnosti usmjerene na poboljšanje života velikih obitelji u Hrvatskoj. Osim podizanja kvalitete života, udruga želi zastupati interese obitelji »3plus« stvaranjem afirmativnijega okruženja bez predrasuda, poticanjem znanstvenih istraživanja o različitim aspektima njihova života, organiziranjem radionica, povezivanjem radi međusobne podrške, poticanjem tvrtki na društveno odgovorno poslovanje i utjecanjem na javne politike.

Više informacija o udruzi, učlanjenju i njezinim aktivnostima, kao i o projektu obiteljska kartica, moguće je pronaći na mrežnoj stranici www.obitelji3plus.hr ili na društvenim mrežama (Facebook, Twitter).