APLIKACIJA »BONUM« Digitalna inicijativa hrvatskih vjernika »diskretan korak u modernizaciji crkvenih financija«

Snimio: M. Erceg | Tvorci aplikacije »Bonum« Juraj Čošić, Bruno Blumenschein, Hrvoje Vasilj i Alen Selimbegović pred crkvom Marije Pomoćnice na Knežiji
Digitalna inicijativa hrvatskih vjernika »diskretan korak u modernizaciji crkvenih financija«

Kako prikupljati materijalna sredstva za redovite župne i pastoralne aktivnosti kada pandemija udaljava sve veći broj vjernika od misnih slavlja i drugih redovitih oblika fizičke prisutnosti u životu Crkve? U danima uoči Božića, kao plod višemjesečnoga kreativnoga duhovnoga i informatičkoga promišljanja, neke smjernice u rješavanju takve »kvadrature kruga« ponudili su osnivači aplikacije »Bonum«. Riječ je o digitalnom pomagalu koje se može instalirati na svaki pametni telefon i koje omogućava vjernicima da, iako će možda biti spriječeni u redovitim prisustvovanjima misnim slavljima, na vrlo jednostavan način nastave materijalno podupirati svoje župne zajednice. Kako aplikacija funkcionira i koja je njezina idejna pozadina za Glas Koncila rado je objasnio jedan od njezinih tvoraca, vjernik Hrvoje Vasilj, koji je zajedno sa svojim suradnicima svoje višegodišnje iskustvo rada u financijskom i marketinškom svijetu odlučio pretočiti u konkretnu pomoć Crkvi.

Potreba za sponom između vjernika i župe 

»Prve su se ideje javile u ožujku, u vrijeme prvoga zatvaranja. Već tada shvatili smo da će Crkva i katolička zajednica imati velikih problema oko financija jer nema ljudi koji daju milodare u Crkvi, a u nas još nije razvijena svijest među ljudima da sami od sebe uplaćuju u karitativne i druge potrebe Crkve«, rekao je Vasilj, otac troje djece koji je aktivan u salezijanskoj župi Marije Pomoćnice na zagrebačkoj Knežiji. Od prvotne zamisli do realizacije projekta prošlo je sedam mjeseci intenzivnoga rada, ali i puno dana »peglanja« i dorade novoga duhovnoga proizvoda.

Hrvoje Vasilj: »Iz vlastitoga iskustva u sektoru bankarstva mogu posvjedočiti koliki su gubitci i koliko banke uzimaju kao provizije kada se fizički novac od milodara i drugih uplata vjernika polaže na bankovne račune«

Aplikacija funkcionira tako da se u njezinu tražilicu upiše naziv župe ili organizacije povezane s Katoličkom Crkvom koju se želi poduprijeti materijalnim sredstvima. Potom slijedi odabir iznosa koji se želi donirati i način doniranja, odnosno hoće li ta pomoć biti jednokratna ili mjesečna. Minimalni iznos koji se može uplatiti jednokratno ili mjesečno jest 40 kuna, a maksimalni tisuću kuna. Podatci s bankovne kartice unose se uz pomoć sustava »Monri WebPay«, a jednom kada se podatci unesu u aplikaciju, nije ih potrebno ponovno upisivati prilikom svake sljedeće transakcije. Nudi se i mogućnost podupiranja više župa i katoličkih organizacija odjednom. Korisnicima se zauzvrat nude i informacije iz župe kao što su primjerice kontakti svećenika, raspored misnih slavlja i drugih duhovnih aktivnosti. Riječ je zapravo o tri koraka za koje treba nekoliko poteza po zaslonu pametnoga ekrana i dvije do tri minute vremena.

»Ovo može biti i diskretan korak u moderniziranju financija naše Crkve. Naime, na Zapadu jača trend da se sve više ljudi koristi isključivo bankovnim karticama. Ako to zaživi i u nas, kako će vjernici davati milodare u crkvi? S druge strane, iz vlastitoga iskustva u sektoru bankarstva mogu posvjedočiti koliki su gubitci i koliko postotaka banke uzimaju kao provizije kada se fizički novac od milodara i drugih uplata vjernika polaže na bankovne račune«, rekao je Vasilj. S obzirom na to da je aplikacija interaktivna, odnosno da omogućava dvosmjernu komunikaciju donator – župa i obrnuto, župnici bi »Bonum« mogli iskoristiti i da župljane potaknu da pomognu materijalno ugroženim pojedincima i obiteljima u župi. »Prikupljamo za potrebite, prikupljam za obnovu, prikupljamo za naše bogoslove – razne su nakane oko kojih u aplikaciji župnik može angažirati svoje vjernike«, smatra Vasilj.

»Neki Hrvat čiji je djed s hrvatskoga sela došao prije puno godina u Ameriku sada može djedovoj rodnoj župi iz vlastite udobnosti i bez komplikacija s međunarodnim transakcijama donirati financijska sredstva«

Prvi je cilj za aplikaciju zainteresirati veće, gradske župe, nakon čega bi se, potaknute tim primjerom, mogle priključiti i manje župe. Prvu suradnju sklopili su sa zagrebačkom župom Remete, gdje im je veliku potporu u osmišljavanju i realizaciji aplikacije pružio župnik Antonio Mario Čirko, kao i župnik s Knežije don Ivan Šibalić, koji i sam iza sebe ima višegodišnje iskustvo u radu na aplikaciji »Nova Eva«. Pregovara se s mnogim drugim župama, a dokumentaciju pripremaju i različite katoličke organizacije, među kojima su i katolički mediji. Mnoge manje župe pak uz aplikaciju »Bonum« mogle bi tako napokon uspostaviti komunikaciju s vjernicima i u virtualnom prostoru te ući u svijet interneta iako možda dosad nisu imale ni mrežnu župnu stranicu ili Facebook, objasnio je Vasilj.

Prilika za uključivanje dijaspore 
Snimio: B. Čović

Ulazak u svijet interneta za male župe znači ulazak i u globalizirani svijet, a tako i one najmanje župe na karti svijeta postaju vidljive i Hrvatima u inozemstvu. »Moramo promišljati i o hrvatskom iseljeništvu. Pomoću aplikacije i hrvatska dijaspora može uplatiti sredstva župama u svojoj domovini. Primjerice, neki Hrvat čiji je djed sa sela došao prije puno godina u Ameriku sada može djedovoj rodnoj župi iz vlastite udobnosti i bez komplikacija s međunarodnim transakcijama donirati financijska sredstva«, dodao je Vasilj, koji je i sam šest godina živio u iseljeništvu, u župi sv. Jeronima (St. Gerome) u Chicagu, a rodom je iz Međugorja. »Aplikaciju smo osmislili samo na hrvatskom jeziku, čime jasno želimo privući vjernike hrvatskoga govornoga područja. Time možda možemo potaknuti i Hrvate koji su djeca naših doseljenika u dijaspori da se zainteresiraju za učenje hrvatskoga jezika«, zaključio je Vasilj.

ZAMIŠLJENO JE DA SE APLIKACIJA RAZVIJA DALJE ako bi se u početnoj fazi privukao velik broj korisnika iz župa i organizacija povezanih s Crkvom u Hrvatskoj. Ostavljeno je dovoljno prostora da u optimističnom scenariju »Bonum« preraste i u svojevrsnu mrežnu katoličku društvenu zajednicu, objasnio je Vasilj.