REFORME, REFORME, REFORME…Vjeronauk je jamstvo »slobodnoga obrazovanja«

Polazeći od dosadašnjih promišljanja, dr. Šimo Šokčević osvrnuo se na neke aktualne teme i dileme vezane uz obrazovanje. Prvo, zamoljen je da se, sada...

SMIJU LI BITI KLECALA PRED KIPOVIMA SVETACA? Odnos prema svetima osnažuje klanjanje Bogu

Molim da mi odgovorite na određena pitanja u svezi sa štovanjem svetaca i Marije. Naime, naša Crkva jasno naučava da se anđeli i svetci...

UZ NEDJELJU MUKE GOSPODNJE Krist – uzor predanja

Iz 50, 4-7; Fil 2, 6-11; Lk 22, 14 - 23, 56 Starozavjetni odlomak donosi početak Treće pjesme o Sluzi Gospodnjem iz Knjige proroka Izaije,...

RODITELJI OBOLJELIH NASTUPAJU Potpora na životnom putu

Lidija Bonačić-Krešić, tajnica udruge »Put u život« Udrugu roditelja djece s posebnim potrebama »Put u život« osnovala je 1995. skupina roditelja djece s različitim teškoćama...

TKO TO HRANI CRVE U CVIJEĆU? Otkrivati grijeh koji se hrani

Časna je sestra govorila: »Cijeloga života sam voljela i uzgajala cvijeće i uljepšavala crkve. Od cvijeća se može mnogo naučiti za život. Primjerice, kad...

CRKVA GOSPE OD SEDAM ŽALOSTI U TKONU NA PAŠMANU Sedam mačeva u srcu Majke Božje

Tragovi života na Pašmanu sežu u prapovijest. Danas ondje ljudi žive u deset većih naselja i nekoliko sela. Naselja su Tkon, Ugrinić, Kraj, Pašman,...

PONIŽAVANJE CRKVE U OČIMA SVIJETA Titove laži inozemnim medijima

Feljton donosi tek manji dio, široj javnosti nepoznatih, povijesnih dokumenata o promicanju i djelatnom organiziranju karitativne djelatnosti zagrebačkoga nadbiskupa bl. Alojzija Stepinca, iz kojih...

POUČAK NAJMANJIH Biti kao djeca

Svake godine pred polaganja državne mature ustanovi se da ispitima pristupa manji broj učenika nego godinu prije. Vjeroučitelji i svećenici koji pripremaju vjeroučenike za...

MOLIMO U OBITELJI Kućni molitveni kutak

Molitva obogaćuje obiteljski život i vodi nas prema nebu, no jasno je da postoji više molitava nego što ih možemo svakoga dana izmoliti. Kad...

OD RIJEKE I PRIMORJA SVE DO VUKOVARA… Srcem za potrebite

Dalibor Horvat, predsjednik udruge »Riječko srce«, Rijeka U želji za pružanjem pomoći onima kojima je potrebna, poticanjem volontiranja i svijesti da se malim gestama može...

DRUŠTVO

NOVA IZDANJA