Glas Koncila br. 49/2017

INTERVJU: DR. MARIO BARA
Emigracijska zemlja na imigracijskom kontinentu
MONS. ŽELIMIR PULJIĆ
Presuda nije pravedna i ne pridonosi pomirenju
MLADI MLADIMA
Na Božić se ne može staviti cijena
KOMENTAR
Hrvatske vlasti više se ne mogu pretvarati
ZAPAŽANJA