JASENOVAČKI LOGOR U BESPUĆIMA »POVIJESNOGA REVIZIONIZMA« (13) Obrtnik Poljar o postolarskoj radionici i kožari

Jasenovačka svagdašnjica u postolarskoj radionici
Nizanka objavljuje široj javnosti potpuno nepoznate i manje poznate dokumente o jasenovačkom logoru. Bez konačnih i kategoričkih zaključaka, ne umanjujući niti opravdavajući počinjene zločine, nizanka postavlja jedno od ključnih pitanja: Treba li se novootkrivene činjenice i dokumente uzeti u obzir i o njima mirno raspraviti ili treba dokazati da su oni krivotvorine, fotomontaže i slično te ih u cijelosti odbaciti?

Zapisnik od 21. travnja 1945. »napisan u uredu Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Zagrebu« donosi svjedočenje postolarskoga obrtnika Antuna Poljara iz Siska sa stanom u Zagrebu, Ilica 53, o postojanju postolarske radionice i kožare u logoru:

»U Jasenovcu bila je osnovana kožara i postolarska radionica i ja sam bio dodijeljen istoj na rad, a 17. studenoga 1943. pušten na slobodu« (HDA, ZKRZ – Zh, kutija 220/306).

Automehaničarska radna skupina

»8. veljače (1942., op. a.)

Osnovana automehaničarska radna skupina koja tada broji oko 45 zatočenika. Zadatak joj je održavanje i popravljanje voznog parka od deset osobnih automobila (škoda, hansa loyd, fiat, adler, la salle, wanderer, chevrolet, opel cadett, nekoliko fordova…)« (Igor Vukić: »Jasenovac iz dana u dan; Kronologija«, Naklada »Pavičić«, Zagreb, 2019. str. 45.).

Dnevnik radova o svinjarima

U logoru je, očekivano, među mnoštvom radnih pogona i raznovrsnih poslova postojala i farma svinja, kako to doslovce piše u dnevniku radova: »Na strnište nakon žetve pšenice svinjari izveli (15. kolovoza 1944., op. a.) svinje na pašu… Uz njih je na drugim vanjskim radovima angažirano oko 700 zatočenika« (fotografija u Hrvatskom povijesnom muzeju u Zagrebu). 

Komisija zaboravila pletionicu

Državna komisija za istraživanje zločina okupatora i njihovih pomagača previdjela je u popisu radova/proizvodnih pogona spomenuti pletionicu (HDA, ZKRZ – Zh, kutija 231). 

Izvanlogorski radovi – vršidba žita
»U pogonu grupnik je ing. Šenauer Maestro, odvjetnik iz Zagreba. Tu su konjušnice, štale za krave, svinjari, govedari, živinarstvo, mesnica, mljekara, pčelinjak, poljski rad, vrtlarija.«

»Na vanjske radove iz jasenovačkog logora u ljeto 1944. izlazilo je dnevno od 300 do 700 zatočenika na rad« (Igor Vukić: »Radni logor Jasenovac«, Naklada »Pavičić«, Zagreb, 2018., str. 212.). Na poljima se uz brojne druge poslove obavljala i vršidba žita.

Svagdašnjica u stolariji

Jednako tako nije spomenuta ni stolarija, čiju zatočeničku svagdašnjicu i nije potrebno posebno opisivati (HDA, ZKRZ – Zh, kutija 231).

Konjušnice, vrtlarija, poljski rad…

»U pogonu grupnik je ing. Šenauer Maestro, odvjetnik iz Zagreba. Tu su konjušnice, štale za krave, svinjari, govedari, živinarstvo, mesnica, mljekara, pčelinjak, poljski rad, vrtlarija« (»Jasenovački logor; iskazi zatočenika koji su pobjegli iz logora«, izdanje Propagandnoga odsjeka Narodnooslobodilačkoga vijeća Jugoslavije, 1942., reprint-izdanje NIP »Glas«, Banja Luka, 1974., str. 40.).

Proizvode se visoke čizme, remenje…

»U logoru je priređena izložba predmeta koji se u njemu proizvode: visoke čizme, remenje, drugi predmeti od kože i metala, opeke i crijep. U lančari su gledali radnike kako strojno zavaruju metalne karike lanaca. U ciglani je i odjel za izradu predmeta od keramike« (Igor Vukić: »Jasenovac iz dana u dan; Kronologija«, Naklada »Pavičić«, Zagreb, 2019., str. 51.).

NASTAVLJA SE