KRUH S NEBA Najbolje siti glad i daje snagu za svaki novi dan

Snimio: B. Čović | Dani kruha

Da, Ti si Kruh koji je s neba sišao u dolinu i moga života, kako bih ja snagom toga Kruha živio kao čovjek – voljen i stvoren otkucajima srca Tvoga i moga Oca. Trčim za mirisom toga Kruha što u meni budi čežnju za milinom Tvoje blizine. Žudim svakim danom za okusom toga Kruha, pečenog na vatri Tvojih riječi koje su put, istina i život! Da, Ti si Kruh koji je s neba sišao i ja živim od toga kruha. Znam i osjećam da Ti – Kruh – najbolje sitiš moju glad i daješ snagu za svaki novi dan u mojoj sadašnjosti i budućnosti do našega susreta u vječnosti!

Iz knjige dr. Josipa Šimunovića »Zarađeno nebo«;
Meditacije uz evanđelja za godinu B

Autorova novoobjavljena razmatranja nad evanđeljima za vrijeme kroz godinu
sabrana su u knjigama »Isuse, ti si put!« (od 1. do 11. tjedna) i »Isuse, ti si istina!«
(od 12. do 23. tjedna), u izdanju Glasa Koncila.