NEMA RAZLOGA ZA SRAM Ratna povlastica

Snimio: Z. Galić
Nije l’ vojska život čovjekov na zemlji? (Job 7, 1)

Kršćanski život doista je rat. Sveti Pavao napisao je da se »borimo« protiv sila tame. Jer nije se čovjeku boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima (Ef 6, 12).

Ljudi su navikli na ideju da je Gospodin Isus Krist došao donijeti mir. Ipak, sveti Ignacije sasvim prirodno započinje meditaciju govoreći: »Razmotrite taj rat koji je Isus Krist došao donijeti s neba na zemlju.«

Crkva ima poseban sakrament koji »oprema« čovjeka kao vojnika u punom smislu riječi. To je sakrament potvrde. Koliko su krizmanici svjesni da su postali Kristovi vojnici i ratnici? Jesu li svjesni da put u Nebo nije šetnja kroz park? Budući da je dužnost vojnika boriti se, kada uzme oružje u borbi, postaje povlašten. Kako zamisliti slikara koji ne slika, glazbenika koji ne stvara glazbu, pjevača koji nikad ne pjeva? Jao onomu koji živi u miru, a određen je za borbu.

Ta borba, koja je započela već od početka svijeta, trajat će po riječi Gospodnjoj sve do posljednjega dana. Ubačen u tu borbu, čovjek se mora neprestano boriti da prione uz dobro. I jedino uz velike napore i pomoć Božje milosti može postići svoje unutarnje jedinstvo (Gaudium et spes, 37). Ta dramatična situacija »čitavoga svijeta koji je u vlasti Zloga« čini čovjekov život borbom (KKC, 409).

Kršćani su na neki način vojnici Isusa Krista s misijom otpora napadima duhovnih neprijatelja i osiguranja pobjede, slijedeći i slušajući Gospodina. Ne treba se stidjeti katoličke vjere jer je to vjera koju je ustanovio Krist i naučavaju je njegovi apostoli; to je vjera za koju su patili i umrli brojni sveti mučenici; to je vjera koja je donijela istinsku civilizaciju sa svim njezinim blagodatima i to je jedina vjera koja može istinski reformirati i očuvati javno i privatno ćudoređe.

Kao što se ne može biti dobar vojnik bez poznavanja pravila vojske kojoj se pripada i razumijevanja zapovijedi svojega vođe, tako se ne može biti dobar kršćanin bez poznavanja zakona Crkve i razumijevanja Kristovih zapovijedi.

Najsnažnija pomoć u osobnom životu kao Kristovih vojnika i u životu cijele vojujuće Crkve jest Blažena Djevica Marija, Bogorodica, pobjednica u svim borbama Gospodnjim. Njoj se valja obratiti moleći:

»O dobra i nježna Majko, uvijek ćeš biti naša ljubav i naša nada. O božanska Majko, pošalji svete anđele i arkanđele da nas brane i da okrutnoga neprijatelja drže daleko. Sveti anđeli i arkanđeli, branite nas, štitite nas. Amen.«