UDRUGA KOJA JE MIJENJALA ODNOS VLASTI PREMA POTREBITIMA Od lifta do asistenta

Snimila: J. Pavić | Mirela Tolj, tajnica udruge »Moje sunce«, Orebić
Mirela Tolj, tajnica udruge »Moje sunce«, Orebić

Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju »Moje sunce« osnovana je 2006. godine u Korčuli na inicijativu Centra za socijalnu skrb. Uvidjelo se da je sve više djece s poteškoćama u razvoju te da bi bilo dobro da se osnuje udruga kao potpora roditeljima djece s poteškoćama koja bi im davala emocionalnu i pravnu podršku. Na početcima udruga je obuhvaćala članove od Vele Luke pa sve preko poluotoka Pelješca do Stona. S vremenom je u Veloj Luci osnovana udruga »Cvitić«, a u Blatu »Vicenca« jer je bilo vrlo teško djelovati s obzirom na dislociranost članova udruge. Tek zadnje tri godine zaživio je ogranak udruge »Moje sunce« u Orebiću.

Udruga je uz pomoć Dubrovačko-neretvanske županije i djelomično iz vlastitih sredstava za djecu s teškoćama u razvoju omogućila da se u OŠ Petra Kanavelića ugradi lift kako bi se djeci koja su nepokretna omogućilo pohađanje nastave. Zatim je na zahtjev udruge Grad Korčula iz proračuna izdvojio sredstva za rad učiteljice u udruzi na pola radnoga vremena. Naime članovi udruge imaju različite teškoće (cerebralna paraliza, spina bifida, mentalne teškoće, Downov sindrom) te neki članovi nisu mogli biti uvršteni u redoviti školski sustav. Stoga je učiteljica s njima radila u udruzi. Na zahtjev udruge mnoga su djeca s teškoćama potpuno uključena u nastavu, a prije su samo bila na odgojima (tjelesni, likovni i sl.). Udruga je neko vrijeme plaćala asistente u nastavi, dok financiranje asistenata nije bilo propisano Zakonom o osnovnom školstvu. Danas udruga »Moje sunce« članovima u Korčuli financira osobnoga asistenta koji osobu s poteškoćama po dogovoru s roditeljima odvede na kavu, u šetnju, u kino i slično. U financiranju osobnoga asistenta pomaže Grad Korčula i Općina Lumbarda. Pokrenute su humanitarne akcije kojima se dio sredstava usmjerio na pomoć u rehabilitaciji.

U orebićkom ogranku, koji okuplja osam korisnika, svakoga petka (osim ljetnih mjeseci) održavaju se kreativne radionice tematskoga sadržaja (Uskrs, Božić, Nedjelja od palama, Valentinovo). Od prikupljenih sredstava (od prodaje uradaka, humanitarnih koncerata te uz pomoć Općine Orebić) djeci se financira neurofeedback, koji se održava u Trpnju, te logopedski tretmani i tretmani u udruzi »Oblačić«. Prije su se iz sredstava udruge financirali asistenti u vrtiću za djecu s teškoćama, što bi djeci omogućavalo da u vrtiću borave 4 umjesto 2 sata dnevno. To je mnogo značilo djeci, ali i roditeljima djece s teškoćama. Danas asistente financira općina. Jako dobru suradnju udruga ima sa župnikom u Orebiću koji svesrdno pomaže u organizaciji humanitarnih koncerata na koje se rado odazovu orebićke klape »Nava« i »Geta«.