UJEDINJENA DVA STILA DUHOVNOGA ŽIVOTA Marija – uzor svim staležima

Snimio: D. Grden

Marija, kao djevica, majka obitelji, domaćica i kontemplativka najprimjereniji je kršćanski model za nasljedovanje. Kao djevica ona je uzor posvećenoga života, kao kontemplativka uzor je molitvenoga stila života, a kao majka i domaćica uzor bračnoga i obiteljskoga života. Stoga, svi staleži i profesije u Mariji mogu naći uzor za nasljedovanje.

U Blaženoj Djevici ujedinjena su oba stila duhovnoga života koja su tijekom stoljeća utjelovljivale dvije Lazarove sestre: Marta kao slika aktivnoga života i Marija kao slika kontemplativnoga (molitvenoga) stila života. Već je sv. Terezija Avilska (16. st.) naglasila da Marta i Marija moraju ići skupa ako osoba uistinu želi vršiti volju Božju i tako napredovati na putu savršenosti. I molitva i rad (kontemplacija i akcija) sastavnice su autentične duhovnosti. Ni samo molitva ni samo rad, nego zajedno: »ora et labora« kako je već sv. Benedikt (5.-6. st.) u svom monaškom Pravilu zacrtao.

Svaki krštenik, bez obzira na stalež i profesiju, u Mariji može pronaći uzor i poticaj da, poput nje, uistinu stavi Boga na prvo mjesto u svom životu i tako ga svojim životom, radom i djelovanjem svjedoči i proslavlja.

U nekim oblicima kršćanskoga duhovnoga života prevladava jedan ili drugi stil, no nikada nije riječ o isključivosti. U oba stila radi se o vršenju volje Božje, o življenoj vjeri, vjeri koja mora biti ljubavlju djelotvorna. Upravo je to najbolje vidljivo u životu Blažene Djevice Marije, kod koje na najsavršeniji način »Marta i Marija idu skupa«. Sveto pismo donosi šture, ali dovoljne informacije koje govore u prilog tomu. Njezina potpuna usmjerenost na Boga i prožetost Bogom nije joj bila smetnja u vršenju njenih svagdanjih dužnosti, nego naprotiv snaga i izvor iz kojega je crpila ljubav za svoje ukućane i za vjerno obavljanje svojih dužnosti majke i domaćice. Upravo stoga što je sva zahvaćena i prožeta Bogom, ona je sva usmjerena na potrebe bližnjih (usp. Lk 1, 39-45; Iv 2, 1-12).

Sve to potvrđuje i Drugi vatikanski koncil u Dekretu o apostolatu laika u br. 4 kad veli: »Savršen uzor ovakvog duhovnog i apostolskog života jest Blažena Djevica Marija, (…) koja je, dok je na zemlji slično svima nama provodila život pun obiteljskih briga i napora, uvijek bila intimno povezana sa svojim Sinom i na sasvim je poseban način surađivala u Spasiteljevu djelu.«

Stoga svaki krštenik, bez obzira na stalež i profesiju, u Mariji može pronaći uzor i poticaj da, poput nje, uistinu stavi Boga na prvo mjesto u svom životu i tako ga svojim životom, radom i djelovanjem svjedoči i proslavlja.