ZAŠTO DANAS SNAŽNO GOVORITI O PROROČKOJ DIMENZIJI KRŠĆANINA, TUMAČI TEOLOG PROF. DR. IVAN BODROŽIĆ »Našemu je narodu potrebno više proroka«

Snimio: B. Čović | Prof. dr. Ivan Bodrožić
»Kad se radi o tako temeljnoj stvari, o uvođenju presedana (Istanbulska konvencija) koji će utjecati i na zakonodavstvo i na odgoj budućih naraštaja, pastiri su trebali pronaći konsenzus te progovoriti jasno i jednoglasno, a ne se dati izmanipulirati. Jednako tako smatram da bi u takvim slučajevima trebali na prikladan način, poštujući autonomiju laičkih organizacija, pomoći laicima da očuvaju potrebno jedinstvo kako bi u bitnim pitanjima svi, i pastiri i vjernici, govorili jednim glasom. Ovako su politički igrači učinili svoje.«

»Proročka dimenzija kršćanina u životu Crkve i društva« tema je 59. teološko-pastoralnoga tjedna (TPT) koji se od 22. do 24. siječnja održava u Međubiskupijskom sjemeništu na zagrebačkoj Šalati. O tome što sve obuhvaća ta na prvi pogled jednostavna tema i zašto je baš ona izabrana govorio je jedan od predavača na TPT-u prof. dr. Ivan Bodrožić. Dr. Bodrožić, svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije, pročelnik je Katedre povijesti kršćanske literature i kršćanskoga nauka na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Proroštvo: dvostruka otvorenost
Za početak razgovora bilo bi korisno podsjetiti što to u govoru Crkve znači proroštvo, proročka dimenzija.

DR. BODROŽIĆ: Proroštvo je bremenita riječ koja nas vraća u kontekst djelovanja starozavjetnih proroka. Danas proroštvo, odnosno proročka dimenzija Crkve, označava propovijedanu živu i aktualnu riječ, smještenu u kontekst vremena i prostora. Propovijedanje Crkve, dakle, nije samo ponavljanje i prenošenje nekoć utvrđenih formula vjerovanja ili pouka, nego živa riječ, koja poziva na preobrazbu čovjeka, društva i naroda.

No da bi riječ Crkve, ili proročka riječ u Crkvi mogla biti živa riječ koja istinski preobražava čovjeka i njegove stvarnosti, da bi uistinu bila posebna u odnosu na sve druge riječi i poruke kojima je naše vrijeme preplavljeno, ona mora biti riječ živoga Boga i o živom Bogu. To je osnovni kriterij za razlučivanje je li neka riječ proročka ili nije: odražava li ona osjećaj i svijest da moramo govoriti iz snage koju nam daje živi Bog, kako bismo progovorili o njemu, te njegovom riječju obasjali konkretne, aktualne prilike. Prorok, dakle, mora biti Božji čovjek, a proročka dimenzija od Crkve kao zajednice i od pojedinih kršćana, bez obzira na njihovu ulogu i službu u Crkvi, traži trajnu dvostruku otvorenost: prema Bogu i prema konkretnomu čovjeku u konkretnim vremenima i prilikama.

Čini se da se proroci u Starom zavjetu uglavnom javljaju u kriznim vremenima, bilo da propovijedaju obraćenje u vremenima moralne dekadencije bilo da u vremenima velikih povijesnih katastrofa pobuđuju nadu. Slažete li se s tom tvrdnjom?

DR. BODROŽIĆ: Uistinu, ta tvrdnja stoji. No ono što proroka najviše brine, o čemu se pita i što razlučuje, jest koliko je Božji narod vezan uz živoga Boga, a koliko se klanja nekim drugim božanstvima, ili možda ljudskim veličinama i od njih očekuje spasenje; njeguje li on živi odnos s Bogom ili pak olako pada pod loš utjecaj ovih drugih, onečišćujući tako svoj odnos prema Bogu, svoje bogoštovlje, vlastiti život, i padajući u izopačenost koja ga iznutra izjeda te ga na kraju čini žrtvom drugih naroda. Prorok stoji na braniku vrijednosti i svjetionik je koji pokazuje ide li brod Božjega naroda u pravom smjeru.

Građani Božji u ljudskom gradu
No u Starom su zavjetu izabrani Božji narod i politički narod jedan te isti narod, potpuno se preklapaju. Danas to više nije tako, što proročku dimenziju čini kompliciranijom…

DR. BODROŽIĆ: Od časa kad je Gospodin pozvao i pogane da budu Božji narod, događa se nova stvarnost: pogani postaju Božji narod, ne prestajući pritom biti dijelom vlastitoga naroda u etničkom i političkom smislu i ne prestajući biti dijelom društva u kojem su i prije živjeli. Od tada se počinje razvijati svijest koju će kasnije sv. Augustin pojmiti kao dvije države, dva grada: grad Božji i grad ljudski. Uz poziv da budu Božji narod, ljudi paralelno grade svoj zemaljski narod.

»I danas smo pozvani, polazeći od svjetla koje nam daje Božja riječ i povijesno iskustvo Crkve, reći proročku riječ o problemima našega vremena i sadašnjega trenutka. To uključuje pravo i zadaću da Božjim Duhom i ispravnim vrijednostima ispunjavamo sve forme u kojima se događa ljudski život.«

Taj se obrazac može primijeniti konkretno i na hrvatski narod. Kao narod živimo u jednom društvu i, hvala Bogu, u svojoj državi. S druge strane, većina hrvatskoga naroda po svetom se krštenju opredijelila biti i pripadnicima velikoga naroda Božjega, članovima Crkve. Kršćani su uvijek naglašavali da je potrebno razlikovati tu dvostruku pripadnost, i to su činili bez ikakvoga straha. Znali su naime da se od kršćana očekuje da budu ono najbolje i najkvalitetnije što jedan narod može ponuditi i u kontekstu društva, a ne samo pred Bogom. Kršćani imaju, da tako kažemo, svoj interni život s Bogom, koji se očituje i ostvaruje kroz liturgiju, kroz zajedničku i osobnu molitvu, kroz različite oblike pobožnosti i djelovanja. No taj odnos s Bogom ima i očitovanja koja se izravno tiču društvenoga života, štoviše čine sam temelj zdravoga društva, a to su vjernost i odanost koja počinje s bračnim i obiteljskim životom te se širi na druga područja, zaštita života, predanja i žrtve za druge itd. Drugim riječima, kad kršćani istinski žive svoju vjeru, to se samo po sebi pozitivno odražava na život društva. Jedan stari autor, ne znamo mu ime, koji je pisao pismo Diognetu (oko 190. godine) koristi se slikom tijela te kaže da su kršćani u svijetu ono što je duša u tijelu.

Čvrsto vjerujem da je upravo zahvaljujući našoj svetoj vjeri, tolikim vjernim dušama koje su vjeru živjele i u njoj pronalazile snagu, naš mali hrvatski narod preživio sve povijesne nedaće na ovoj strateškoj vjetrometini i opstao. Mislim da se kao vjernici i kao Crkva time trebamo ponositi shvaćajući u tome svoj sadašnji poziv: i danas smo pozvani, polazeći od svjetla koje nam daje Božja riječ i povijesno iskustvo Crkve, reći proročku riječ o problemima našega vremena i sadašnjega trenutka. To uključuje pravo i zadaću da Božjim Duhom i ispravnim vrijednostima ispunjavamo sve forme u kojima se događa ljudski život. S druge strane, naše je pravo i zadaća također prokazivati sve one forme koje je ovo naše sekularizirano europsko društvo potrošilo te više nisu ispunjene vjerodostojnim sadržajem koji Bog želi i koji služi čovjeku. Tek kao primjer jedne takve »potrošene« forme spomenut ću ideološki redefinirano poimanje braka i obitelji. Kršćani nipošto ne mogu povlađivati takvoj potrošenoj formi, olupini bez autentičnih vrjednota, nego moraju učiniti sve da se brak, koji po našem dubokom uvjerenju u konačnici dolazi od Boga Stvoritelja, ponovno ispuni božanskim smislom. Slično bismo mogli govoriti o izrabljivanju radnika, o radu nedjeljom i sl.

Dubinska kriza zahtijeva Božje svjetlo
Mnogo bi se općih teoloških pitanja još moglo postaviti. No okrenimo se izravnije povodu ovoga razgovora, TPT-u u Zagrebu. Možete li dati svoj osvrt na temu Tjedna, posebno ako ste na bilo koji način sudjelovali u njegovu osmišljavanju?

DR. BODROŽIĆ: Samo uže Povjerenstvo TPT-a, prije nego što je razradilo detaljniji program, pozvalo je i nekoliko drugih teologa s našega KBF-a kako bismo dali svoj doprinos. Na čelu Povjerenstva tada je bio dr. Anton Tamarut. Govorilo se o različitim vidovima krize: kriza svijesti i savjesti u narodu, demografski problem, problem radnih mjesta te iseljavanja i migracija, pitanje dosljednosti odnosno nedosljednosti kršćana u političkim strukturama… To nas je motiviralo da rješenje za sve te krizne elemente tražimo kroz općenitu viziju proročke dimenzije Crkve. Ako pogledamo program, vidimo da se neka predavanja odnose, primjerice, na migrante, na školstvo, na vjeronauk u školi, na svećenika u pastoralu, na neke od konkretnih problema koji su nam izazovi u proročkom pozivu.

Neke elemente krize nije lako točno definirati i verbalizirati, ali ih jednostavno oko sebe uočavamo: nedostatak zajedništva, zajedničke vizije, snage, volje, elana. Što je tomu uzrok? Smatram da naš problem nije samo ekonomski ni samo organizacijski, nego postoji nešto dublje što se mora detektirati upravo proročanskim govorom. Riječ je o bezboštvu na mnogim razinama. Vjerujem da je dobar dio problema u tome što strukturama nedostaje onih bitnih vrjednota i sadržaja koje Bog daje ljudima kad ih poziva na ljubav, na žrtvu, na zajedništvo, na međusobno pomaganje. Kad toga ponestane, svatko gleda samo svoj probitak, a kad sebičnost potraje i zahvati široka područja života, dolazi do mrvljenja i umrtvljenja zajednice, pa čak i do rastakanja nacionalnoga tkiva. Same strukture i zakoni ne mogu riješiti probleme, nego se upravo mi kao kršćani moramo osjetiti pozvanima, jer nama je dano Božje svjetlo i njegova sveta ljubav.

Voditi se Kristom i evanđeljem
Čini se da je danas, »u društvu sloboda« kako kažete u naslovu svojega izlaganja, tu proročku službu teže i složenije vršiti nego u neka prošla vremena. Pastir naime, posebno biskup, mora također biti osjetljiv za legitimni pluralizam unutar same zajednice kao i izvan nje. I reakcije samih vjernika, primjerice, na društveno angažiranu propovijed nekoga biskupa bit će različite. Jedni će poželjeti da je takvih biskupa i takvih propovijedi više, a drugi će reći da im je potrebna riječ duhovne okrjepe jer političkih i ideoloških trvenja ionako u medijima ima napretek. Što o tome možete reći?

DR. BODROŽIĆ: Teško je taj problem svesti pod zajednički nazivnik. Ponekad on u stvarnosti i nije tako velik, ali ga potenciraju mediji jer netko želi da javnost stekne dojam da Crkva o nekim temama nije jedinstvena. Zato se proizvode umjetne podjele. S druge strane, različitih stajališta kako među vjernicima tako i među samim pastirima uvijek će biti, što je glede nekih stvari i prirodno i zakonito. Treći je problem to što su i vjernici ponekad nedovoljno formirani, previše pod utjecajem sekularističkoga mentaliteta pa smatraju da pastiri o nekim pitanjima ne bi trebali govoriti. Ponekad se pastiri, iz razumljive želje da poruka odjekne u javnosti, za društveno angažirane poruke koriste homilijama na velikim slavljima. A znamo da je izvorna zadaća homilije tumačenje Božje riječi i otajstva. Medije tumačenje otajstva uglavnom ne zanima, nego traže rečenicu ili dvije koje će moći uklopiti u aktualni politički diskurs, pa i to stvara zbrku.

Smatram da se pastiri apsolutno trebaju voditi Kristom i evanđeljem. Ako je stanje u konkretnom trenutku takvo da je, s pozicija Krista i evanđelja, potrebno uputiti proročku riječ, onda to pastiri trebaju činiti. No ne mislim da sve mora biti rečeno kroz propovijed. Kad postoji sadržaj glede kojega Crkva po svojem poslanju mora zauzeti stajalište, a nije izravno vezan uz tumačenje otajstva, mislim da i osim propovijedi postoji za to dovoljno mogućnosti. Zašto to ne bi bio nastup u medijima, primjerice pisanje novinskoga članka? Ili zašto biskup ne bi izišao pred svoju zajednicu i održao predavanje? Ili napisao teološki članak ili knjigu koja bi pokrenula društvenu raspravu o nekom pitanju? Danas smo se odviknuli od toga. No veliki su pastiri u povijesti Crkve, osim što su propovijedali, pisali poslanice, govore, traktate, knjige.

Konformizam – opasnost za Crkvu
U Vašem izlaganju, i još jednom, spominje se riječ konformizam kao suprotnost proročkomu djelovanju. Gdje to vidite konformizam?

DR. BODROŽIĆ: Vidim ga kao opasnost posvuda oko sebe, počevši od sebe samoga. »Conformare« znači suobličiti se. Suobličiti se, u ovom slučaju, svijetu. Problem je, naime, kad mi kršćani, koji bismo se trebali suobličavati Kristu, poprimati njegovu »formu« i »format«, poprimamo oblik ovoga bezličnoga i grijehom izobličenoga svijeta. Svatko bi se svaki dan trebao pitati: Jesam li danas učinio sve što je u mojoj mogućnosti da se otvorim živomu Bogu, da budem s njim? Drugo, jesam li negdje, baš iz toga iskustva Boga, trebao reagirati, djelovati? Sve polazi od osobe i njezina odnosa sa živim Bogom.

Kad u nama nema živoga Božjega Duha, nedostaje nam žara za Boga, ali se time ne opterećujemo. U toj lošoj rasterećenosti, potom, ne vidimo što bismo to trebali glasnije prozvati u društvu. Ovo je društvo postalo društvo rastava brakova, siromašnoga obiteljskoga života, društvo zabave. Mladima se troše duše, a prema tome smo često ravnodušni. Na taj se način i mi uklapamo u kanone, u forme, u oblike koje je društvo nametnulo.

Konformizam može ići, i kod nas pastira, da nam, kao i svima drugima, bude važno imati radno mjesto, svoju plaću, da i mi možemo lijepo živjeti. Naposljetku se može dogoditi da nas više nije briga za ljude, za kršenje ljudskih prava, za nerođene, za obitelji, za sretnije i pravednije društvo – jer nama je dobro. Iz istoga će se razloga laici, ako se nađu u toj poziciji primjerice u gospodarstvu ili politici, prikloniti onoj opciji koja im jamči lagodnost i povlastice, a ne onoj koja je na strani pravednosti i istine. Tako vidim konformizam i u tom ga smislu doživljavam kao opasnost za Crkvu i njezinu proročku zadaću. Bog nas poziva na drugačije držanje. Našemu je narodu potrebno više proroka – ljudi koji su svjesni žive Božje prisutnosti.

Poučak Istanbulske konvencije
Čini se da je u Hrvatskoj u posljednje vrijeme na djelu neka vrsta straha ili konformizma koji su manje očiti, ali nisu mnogo manje učinkoviti od straha koji je vladao u Stepinčevim vremenima. Ako netko i pomoli glavu i najavi neku pozitivnu promjenu, brzo se i njega i javnost nastoji uvjeriti da se to ne isplati. Govorimo o društvenim pitanjima koja imaju snažnu političku konotaciju i za njih su izravno odgovorni laici. No ne bi li trebalo razmišljati kako naći načina da se pozitivne laičke inicijative ojačaju autoritetom čitave crkvene zajednice?

DR. BODROŽIĆ: Uistinu, neke temeljne vrijednosti zahtijevaju snažan i složan nastup čitave zajednice. Nedavno smo imali iskustvo potpisivanja Istanbulske konvencije, međunarodnoga dokumenta koji će, na mala vrata, državu obvezivati na zaštitu ne univerzalnih vrijednosti, nego partikularnih interesa. Bili smo također svjedoci silne pozitivne energije koja je pokazala da mnogi ne prihvaćaju takve nametnute odredbe. No, nažalost, bili smo također svjedoci razdvajanja dviju referendumskih inicijativa i na kraju njihova razmjerno slaboga konačnoga uspjeha.

Mislim da je, kad je o Konvenciji riječ, i u našem društvu bilo poteškoća već u fazi razlučivanja i vrjednovanja. Naime, uz prave proroke postoje i lažni proroci. Takvi su proroci ponavljali priču da Konvencija ima štititi žene, a oni koji bi se usprotivili konvenciji automatski su etiketirani kao protivnici zaštite žena. Mi kao kršćani trebali smo jasno reći da je kršćanstvo od samoga početka, kad za dostojanstvo žene još nitko u društvu nije mario, imalo pravni institut »razdvajanja od stola i postelje«, koji je štitio ženu omogućivši joj da se odijeli od muža nasilnika. Tako i danas kršćani apsolutno podržavaju zaštitu žena od bilo kakvoga nasilja, ali ne žele da se u ime toga plemenitoga cilja dovodi u pitanje obitelj kao takva. No mislim da ta postavka u glavama mnogih kršćana, pa i teologa i pastira, nije bila posve jasna.

Kad je riječ o tako temeljnoj stvari, o uvođenju presedana koji će utjecati i na zakonodavstvo i na odgoj budućih naraštaja, pastiri su trebali pronaći konsenzus te progovoriti jasno i jednoglasno, a ne se dati izmanipulirati. Jednako tako smatram da bi u takvim slučajevima trebali na prikladan način, poštujući autonomiju laičkih organizacija, pomoći laicima da očuvaju potrebno jedinstvo kako bi u bitnim pitanjima svi, i pastiri i vjernici, govorili jednim glasom. Ovako su politički igrači učinili svoje.

Bl. Alojzije Stepinac – uzor proročkoga služenja
Vaše predavanje na TPT-u nosi naslov »Pastiri Crkve između revnosti i konformizma u društvu sloboda«. Nekako se, u vjerničkom puku, ipak od pastira – poglavito biskupa, a onda i od svećenika – najviše očekuje da budu proroci. Je li to opravdano s obzirom na to da su svi kršćani po krštenju, kao što kaže Drugi vatikanski koncil, pozvani na svetost?
DR. BODROŽIĆ: Smatram da je to opravdano, utoliko što pastir po naravi stvari ide ispred svojega stada, a upravo je tu sliku za opis svojega služenja izabrao sam Krist Gospodin. On ostavlja pastire Crkve, kojima povjerava svoju proročku, kraljevsku i svećeničku službu, da je vrše »ex persona Christi Capitis«, baš u ime njega kao Glave Crkve; da čine baš kao što bi to on činio. Pritom nemaju izgovora u ljudskim mjerilima i obzirima jer će za izvršavanje te službe jednom odgovarati samomu Bogu. Zato u prvom redu oni trebaju biti proročki glas Crkve.
No ovaj odgovor nipošto ne treba shvatiti u smislu da bi laici smjeli prati ruke od svoje proročke zadaće. I vjernik laik je prorok, jer također po krštenju participira u Kristovoj službi, istina na ponešto drugačiji način. Normalno je, međutim, da je i vjernicima laicima lakše biti prorocima i svjedocima ako imaju pastire koji pred njima stvarno hode. Tako se to artikuliralo kroz povijest Crkve. Zato moje predavanje prati taj odnos kroz prošla vremena te se dotiče pastira danas.
Kao primjer za to želim navesti velikoga našega pastira i proroka bl. Alojzija Stepinca. On je bio jako svjestan da je on prvi koji treba progovoriti i da je prvi koji će izgubiti glavu ako do toga ima doći. No iza njega je išlo njegovo stado. Mnogima je upravo takav neustrašivi pastir davao snage da pred pogiblima prevladaju strah. A i bl. je Alojzije bio svjestan pomoći Crkve Božje čiji je pastir. Toliko je puta tražio od vjernika da mole za njega, da ga podrže u svjedočenju! I tu se očitovalo zajedništvo Crkve u proročkoj službi. Mislim da nam je i on putokaz kako tražiti istinsko zajedništvo u proročkoj službi. Pastir se ne smije bojati biti prvi koji se zauzima za istinu dokraja. No ne čini to radi svoje slave, nego radi spasa Božjega stada. Stoga iza njega treba stajati snaga zajedništva vjernika, njihove molitve i njihove potpore.