FENOMEN POVEZAN S CRKVOM SV. PETRA U ČARI Župljani koji su mogli birati župnika

Otok Korčula (48), župna crkva sv. Petra u Čari (II)

Snimio: Z. Galić | Župna crkva sv. Petra u Čari (II)

Čara je jedno od pet najstarijih naselja na otoku. Antički put povezivao je sva mjesta na Korčuli, a Čaru sa Žrnovim i Pupnatom te preko mora s Pelješcem, Lastovom, Palagružom i jugom Italije. Ime je mjesta od vremena rimske uprave, a u dokumentima se pojavljuje u 14. st. pod nazivom »Kzarra«.

Nedovršen zvonik

Patronsko pravo puka Čare nad župnom crkvom i pravo biranja župnika, kojega potvrđuje biskup, zabilježeno je u 15. st., iako se ono provodilo od davnine. U vizitaciji biskupa Valiera g. 1579. piše da je »sv. Petar« iz Čare ujedinjen sa župom iz Smokvice. Biskup Diedo g. 1615. potvrđuje ranije zapise po kojima je »sv. Marija« u polju župna crkva najveće pobožnosti, a »sv. Petar« kapela s dušobrižništvom iz Smokvice i bez prihoda. U »sv. Petru« je trebalo napraviti kamenu krstionicu, obnoviti oltarnu sliku i osnovati bratovštinu Presvetoga Sakramenta.

Godine 1728., za vrijeme vizitatora Marina Drage, pregrađena je župna crkva (godina uklesana na zvonik), koja će od g. 1754. (biskup Vinko Kosović, 1735. – 1761.) imati vlastitoga župnika i matične knjige. Novi je oltar postavljen g. 1886., ali crkva je i dalje mala s tlocrtom latinskoga križa od 65 m2. Od g. 1850. župa je ekspozitura Smokvice. Samostalnom župom postaje g. 1904., ali će od g. 1976. ostati bez župnika i ponovno dobiti upravu iz Smokvice. Crkva sv. Petra je nadograđena za župnika Iva Petrovića (1939. – 1941.), ali je zvonik ostao nedovršen sve do g. 1989. za župnika Stanka Lasića, koji ga je blagoslovio godinu kasnije.

Vitki lučni prozori

Na pročelju trobrodne kamene građevine s lođom nalazi se ulaz iznad kojega je trokutasta luneta s kipićem sv. Petra, kamena osmolisna rozeta i vršni završetak s križem. Drugi se ulaz u crkvu nalazi na desnoj bočnoj lađi. Na vanjskim stranicama crkve postavljeni su vitki lučni prozori.

Mise su nedjeljom u 9 ili 11, a subotom u 19 ili 20 sati.