Glas Koncila br. 6/2018

INTERVJU: DR. LADA ZIBAR
JOSIP BALAŠKO
Nadbiskup Stepinac u spašavanju židovske djece
NOVA »PRILIKA«
Istina o granici sa Slovenijom
KOMENTAR
ZAPAŽANJA
NOVA SOCIJALNA POLITIKA
IVONA JURIŠIĆ
DR. DUBRAVKA PEZELJ-DULIBA
KOMUNISTIČKO GLASILO
REPORTAŽA