Glas Koncila br. 9/2020.

INTERVJU: MR. ROBERT SPUDIĆ
PAPA FRANJO
»Dajte, pomirite se s Bogom!«
PRILIKA
Ide li Crkva u Njemačkoj »svojim putom«
KOMENTAR
ZAPAŽANJA
LUDBREG
(Mladi) svećenik i Božja riječ
DUBROVNIK
Održan Tjedan života i braka
ZAGREB
Prof. Ivančić »postao uzor mnogima«
MLADI MLADIMA
SLUGA BOŽJI ANTUN MAHNIĆ
SVETI IVAN ŽABNO

Naslovnom fotografijom koja prikazuje papu Franju i 58 (nad)biskupa, kardinala i patrijarha istočnih katoličkih Crkava u drevnoj Bazilici sv. Nikole u Bariju otvara se čitateljima novi broj Glasa Koncila, 9. u tekućoj godini, s nadnevkom od nedjelje 1. ožujka. Riječ je o jedinstvenom susretu crkvenih pastira, koji je trajao od 19. do 23. veljače, iz dvadeset zemalja Sredozemlja – mora koje povezuje ali i razdvaja narode, kulture i religije i prostora u kojemu se intenzivno odvija interakcija i igra, često krvava, svjetskih sila i geostrateških interesa. »Mediteran obvezuje i narode i kulture na stalnu blizinu«, naslov je opširnog izvještaja koji donosi glavne poruke pape Franje u Bariju kao i glavne naglaske sa skupa, na kojemu su hrvatsko crkveno biće predstavljali predsjednik HBK-a zadarski nadbiskup Želimir Puljić i šibenski biskup Tomislav Rogić te predsjednik Biskupske konferencije BiH vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić, koji je na susretu s Papom održao jedan od govora.

»’Patriotizam’ i ‘nacionalizam’«, naslov je komentara u kojemu urednik Glasa Koncila polazi od analize riječi »domoljublje« i riječi »patriotizam«, koju je u govoru na svojoj inauguraciji rabio novi hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Dvije su riječi gotovo istoznačne, a ipak se u maloj konotacijskoj razlici krije podosta snažna crta koja još uvijek dobrim dijelom razdvaja hrvatsko društvo i zrcali odnos pojedinaca u njemu prema čitavom nizu vrednota. U svojoj analizi mons. Miklenić među ostalim kaže: »Predsjednik bi trebao zajedno s mnogim drugim društvenim faktorima snažno poraditi da objektivno dobro Hrvatske postane neupitno dobro svih relevantnih političkih snaga u Hrvatskoj i da glavna struja javnoga mnijenja prestane istiskivati legalne i legitimne hrvatske nacionalne ciljeve i interese, pa i domoljublje kao takvo.«

Ovogodišnjom korizmenom porukom pape Franje na 3. stranici započinje »blok« tekstova kojima je cilj pomoći vjernicima ući u korizmu i u njoj živjeti. Tu spada i poziv: »Hrabri budimo, uđimo u korizmenu pustinju«, koji je papa Franjo uputio na katehezi na općoj audijenciji. Mnogi su možda zaboravili, a mnogi nikada nisu ni saznali stare hrvatske nazive korizmenih nedjelja: Čista, Pačista, Bezimena, Sredoposna i Gluha. Naziv posljednje korizmene nedjelje, Cvjetnica, dobro je poznat. Te su nedjelje, zajedno s glavnim porukama Božje riječi za svaku od njih, tematizirali mladi suradnici Glasa Koncila u rubrici »Mladi mladima«, u nizu priloga pod zajedničkim naslovom: »Biblija kao korizmeni vodič«.

Sudski vještak za cestovni promet i procjenu motornih vozila – s tom stručnom referencom o problemu sigurnosti u prometu progovara mr. Robert Spudić, gost u redovitome intervjuu Glasa Koncila. Sugovornik progovara o nizu »klasičnih« problema kao što su stanje prometnica, stanje voznoga parka, pitanje kazna za prekršitelje, kao i pitanje autoškola i općenito odgoja za promet. Dotiče se i problema do kojih dolazi sve većom uporabom novih prijevoznih sredstava kao što su električni bicikli i romobili. Naslov intervjua, »Obitelj, škola, Crkva i zajednica odgajaju savjesnoga vozača« sugerira da veliku, možda i presudnu ulogu sugovornik poklanja odgojnoj dimenziji.

Redovita reportaža u novome broju Glasa Koncila vodi čitatelje u goste župnoj zajednici sv. Ivana Krstitelja u Svetom Ivanu Žabno, župni koja čuva duboke povijesne korijene, a sada je, što je istaknuto u naslovu reportaže, rese povezanost s lokalnom zajednicom i skrb o mladima.

Koju poruku sluga Božji Antun Mahnić, kao rođeni Slovenac koji je službovao kao krčki biskup te se smatra ocem Hrvatskoga katoličkoga pokreta, šalje Crkvi slovenskoga i hrvatskoga naroda? Odgovor na to pitanje daje svećenik Krčke biskupije Saša Ilijić, postulator Mahnićeve kauze. Povod prilogu je 100. obljetnica smrti sluge Božjega.

Glas Koncila s nadnevkom od prve nedjelje u ožujku u sredini donosi i svoj mjesečni prilog »Prilika«. Naslovna tema »Prilike« jest Sinodski put u Njemačkoj, čiji je radni dio nedavno započeo održavanjem prve Sinodske skupštine. Ide li Crkva u Njemačkoj »svojim putem«. Odnosno, je li to put ili »stranputica«? Izmiče li se »tlo na kojem stojimo«? To su neka od pitanja povezanih s poimanjem crkvenih reforma kakvo iskazuje većina u Sinodskoj skupštini.