PRAVA GALERIJA SAKRALNIH DJELA Župna crkva Svih svetih u Blatu (III)

Otok Korčula (3)

Snimio: Z. Galić | Župna crkva Svih svetih u Blatu (III)

Prvi dio župne crkve Svih svetih u Blatu izgrađen je u 9. stoljeću otkad Crkva slavi taj blagdan. Slijedile su brojne dogradnje i preinake, ali tako da građevina izgleda kao da je sve izgrađeno u istom razdoblju.

Zapadni dio crkve s glavnim vratima i dvije bočne kapele izgrađeni su g. 1664. Srušena je stara lođa prislonjena na zapadni zid i dodana nova početkom 18. st. Preinake su rađene u baroku, ali je sve izvedeno prema izgledu dviju bočnih lađa iz 16. st. Zamijenjeni su prozori i neki kapiteli u stilu baroka.

Svetohranište se nalazi na oltaru sv. Križa s raspelom iz 18. st. Nove oltare Gospe od Ružarija i sv. Križa isklesao je majstor Jakov Buškariol g. 1763. Na oltaru Gospe od Ružarija nalazi se kip Blažene Djevice Marije sa zavjetnim poklonima. Jednostavan kameni glavni oltar zamijenjen je mramornim g. 1745., a izradili su ga Antun Buškariol i sin Jakov. Na njemu je obnovljena slika mletačkoga slikara Girolama da Santa Crocea koju je g. 1540. darovao Jakov Kanavelić. Oltar prikazanja Isusova u hramu (pučki Gospa Sestrinjska) ima sliku i mramorni antipendij iz 16. st. Na oltaru sv. Josipa iz g. 1666., koji je izradio Ivan Žanetić, slika je Bogorodice sa sv. Josipom i sv. Dominikom iz 18. st. Ispred oltara postavljen je 1951. kip Gospe od Zdravlja, dar iseljenih Blaćana. Juraj Donjerković je u 17. st. dao izraditi oltar Gospe od Karmela s kamenim retablom i mramornim antipendijem. Oltar i kapelu sv. Vincence izveo je Pavao Bertapelle iz Hvara od 1795. do 1814. Zlatna grobna vrata u kapeli iz 1839. napravljena su u Veneciji prema narudžbi Antuna Kunjašića. Grob svetice izradio je Korčulanin Marin Radica 1895., a obnovljen je 1995. U crkvi se nalaze oltari bl. Marije Propetoga Isusa Petković i sv. Vinka Ferarskoga, a u nišama kipovi sv. Roka i Gospe Fatimske i nekoliko slika. Mise su nedjeljom u 9 i 20, a ponedjeljkom, srijedom i petkom u 20 sati.