TEORIJA ZAVJERE O »KEMOTRAGOVIMA« Što to zrakoplovi ispuštaju?

Foto: Shutterstock

»Chemtrails« je naziv za ispušne tragove aviona koje neki ljudi smatraju posljedicom tajnih klimatskih eksperimenata odnosno geoinženjeringa. U znanosti se pojava tih tragova na nebu tumači jednostavnim fizikalnim procesima pa se nazivaju kondenzacijskim tragovima (contrails). No devedesetih je godina u Sjedinjenim Američkim Državama pojava »kemotragova« na nebu, u određenim krugovima ljudi, povezana s vojno-političkim ciljevima elitnih institucija. Smatra se da su vidljivi tragovi zračnoga prometa dokaz da netko manipulira vremenskim prilikama, da pokušava kontrolirati rast ljudske populacije te da smišljeno utječe na psihologiju i zdravlje ljudi. 

»Kemotragovi« u Hrvatskoj

U svakom slučaju, prema toj teoriji, »kemotragovi« nisu obični kondenzacijski tragovi, nego sadrže biološke i kemijske agense, poput povišenih koncentracija toksičnih metala barija ili aluminija i nanočestica. Teorija »kemotragova« ubrzo je postala kontroverzna priča i u ostalim zemljama svijeta, uključujući Hrvatsku. O »kemotragovima« se raspravljalo u Hrvatskom saboru 2010. godine, a ove je godine protiv dijela državnoga vrha Republike jedna udruga podignula prijavu zbog ignoriranja »kemotragova«. 

»Kemotragovi« u bazama podataka

Stoga se čini korisnim provjeriti znanstveni status »kemotragova«, odnosno potražiti znanstvene publikacije koje potvrđuju mogućnost da su »kemotragovi« nešto više od »vode i zraka«. Te su informacije lako dostupne i provjerljive na relevantnim bazama znanstvenih podataka poput »Web of Science« ili »Scopus«. Pregledom tih baza, koje sadrže milijune publikacija, odnosno sadrže gotovo sve ono što se događa i objavljuje u svjetskoj znanosti, ne nalazi se ni jedna studija o toksikološkom ili tehnološkom profilu »kemotragova«.

U pozadini teorije o tzv. chemtrailsima (doslovni prijevod: kemotragovima) ne postoji znanstvena priča ni objavljeni (stručni) argumenti. Na znanstvenoj karti svijeta nije moguće locirati ključnu riječ »chemtrails«. To ne znači da su javne rasprave o chemtrailsima (ili contrailsima) zabranjene ili da ne sadrže zanimljive informacije i tumačenja, no sudionici se tih rasprava ne mogu pozivati na znanstvene podatke ili rezultate jer oni ne postoje.

»Kemotragovi« se, doduše, pojavljuju u publikacijama u području društvenih znanosti. U takvim se radovima pojava i pokret »vjerovanja« u tajne programe atmosferskoga zaprašivanja (tzv. SLAP programi) proučavaju kao indikacija nepovjerenja dijela javnosti u elite i društvene institucije. Takvo nepovjerenje može, ponekad, biti opravdano, ali ne može promijeniti znanstveni status ili kemijski sadržaj »kemotragova«. Oni su, u prvom redu, kemijska tema. I njihov naziv govori da su to kemijski tragovi.

Ekologija zračnoga prometa

Prema tome, u pozadini teorije o »kemotragovima« ne postoji znanstvena priča ni objavljeni (stručni) argumenti. Na znanstvenoj karti svijeta nije moguće locirati ključnu riječ »chemtrails«. To ne znači da su javne rasprave o chemtrailsima (ili contrailsima) zabranjene ili da ne sadrže zanimljive informacije i tumačenja, no sudionici se tih rasprava ne mogu pozivati na znanstvene podatke ili rezultate jer oni ne postoje.

Štetan utjecaj zračnoga prometa na kvalitetu zraka je neupitan, posebno u višim slojevima atmosfere, te su u pravu oni koji zahtijevaju preispitivanje održivosti zračnoga prometa ili ukidanje kratkih kontinentalnih letova koji se mogu zamijeniti željezničkim linijama. Slični prigovori vrijede i za automobilski promet širom svijeta. Štoviše, smatra se da su najveći zagađivači zraka i okoliša transportni brodovi i tankeri. No u svim tim slučajevima ekološke posljedice prometa nisu namjerne ili ciljane, nego su ljudi (i njihovo zdravlje) kolateralne žrtve procesa globalizacije i mobilnosti u kojem sami sudjeluju. 

Znanstvena hipoteza i teorija zavjere

Za razliku od »kemotragova«, postoje mnoge druge znanstveno-popularne i kontroverzne teme, poput cijepljenja, sigurnosti prehrambenih aditiva, pesticida, GMO-a ili plastične ambalaže, o kojima se godinama vode pravi znanstveni sukobi. U tim se raspravama sudionici koriste podatcima objavljenima u znanstvenoj literaturi, pozivaju se na poznate autore ili znanstvene institucije, »mašu« referencama ili, pak, otkrivaju detalje sukoba interesa uključenih strana. U slučaju »kemotragova« jedini su izvor informacija internetske stranice i inicijative civilnih udruga. To nije nužno za znanstvenu hipotezu, ali je dovoljno za teoriju zavjere. 

(Ne)moć znanosti

Malo je vjerojatno da svi znanstvenici svijeta, sve izdavačke kuće s tisućama znanstvenih časopisa, sva sveučilišta i sve akademske institucije namjerno šute ili izbjegavaju temu o »kemotragovima«. Kad bi bilo tako, onda očigledno ne bi bila riječ o zavjeri, kako to tvrde zagovornici teorije o »kemotragovima«. Također, malo je vjerojatno da je današnja znanost »sposobna« za tajne intervencije i kontrolu klimatskih promjena. Znanost koja bi bila dovoljno moćna za geoinženjering bila bi sposobna prikrivati svoje »kemotragove«. Današnja znanost, zapravo, još uvijek ima problema s običnom prognozom vremena.