ZAVJET BLAĆANA NA KORČULI Crkva Gospe od Zdravlja u Blatu

Snimio: Z. Galić | Crkva Gospe od Zdravlja u Blatu

Bolest kuge pogodila je Blato i Blaćani su se zavjetovali da će za spas od kuge izgraditi crkvu Gospi na čast. Zbog nekih razloga mještani nisu odmah ostvarili naum, nego su se 5. kolovoza 1745. obratili biskupu s molbom da u zamjenu zavjeta u župnoj crkvi postave mramorni oltar. Biskup je udovoljio njihovu zahtjevu, ali ih nije oslobodio zavjeta da u budućnosti podignu Gospinu crkvu. Godine 1795. u župnoj se crkvi počela gradila kapela sv. Vincence. Bila je dovršena do g. 1814. (temeljito obnovljena g. 1995.). Graditelj je bio majstor Pavao Bertapelle iz Vrbovske na Hvaru. Na mjestu ulaska u kapelu sv. Vincence nalazio se oltar sv. Antuna Padovanskoga, koji je uklonjen i g. 1871. prenesen u novoizgrađenu zavjetnu crkvu Gospe od Zdravlja na Malom Učjaku (119 m) iznad Blata. Tom crkvom Blaćani su ispunili zavjet izgradnje bogomolje Gospi na čast i na nakanu protiv kuge. Na pročelju joj je postavljena preslica sa zvonom koja je prenesena sa stare sakristije župne crkve. Građevina je četvrtastoga tlocrta i proporcionalnih dimenzija s ravnim začelnim zidom na koji je postavljen preneseni kameni barokni oltar. Između bočnih stupova oltara nalaze se dvije niše, a u sredini je slika Gospe s krunom. Slika je umetnuta u bogato urešenu baroknu ramu. Oltar završava profiliranom atikom lisnih i akantnih motiva. U desnu bočnu nišu oltara postavljen je kip sv. Roka, a lijeva je prazna. Na bočnim zidovima i pročelju izvedeni su veliki šiljasti prozori, a istoga je izgleda i ulaz u crkvu. Iznad ulaza je mala kamena rozeta. Crkvu je g. 1929. oštetio udar groma, a g. 1962. potres. Obnovljena je g. 1986.

Gospi od Zdravlja posvećen je i oltar u župnoj crkvi Svih svetih (pučki Gospa Sestrinjska) s kipom Gospe iz g. 1951., dar iseljenih Blaćana.