EH DA JE IZGUBLJENI SIN IMAO MAJKU Mjesec noću, sunce danju

Snimio: M. Sokol
Blago čovjeku koji me sluša, koji svaki dan bdije na mojim vratima i koji čuva dovratnike moje. (Izr 8, 34)

Blagoslovljen je onaj koji čuje glas Božji i neprestano pazi na vratima njegova milosrđa te traži svjetlo i pomoć. Jedna od zapovijedi koje je Isus rekao svojim apostolima glasi: »Bdijte i molite!« U praksi to nije lako. Oslanjanje na vlastite snage često je osuđeno na propast jer se po naravi čovjek umori. Koliko bi samo bilo lakše zatražiti pomoć Majke. Za one koji to čine, Marija čini svoj dio, i daje im svjetlo i snagu koja im je potrebna da napuste grijeh i pođu stazama krjeposti. Stoga Inocent III. lijepo za nju kaže da je »mjesec noću, zora u svitanje dana i sunce usred dana«. Ona je mjesec koji prosvjetljuje one koji slijepo lutaju u noći grijeha i čini da vide i razumiju jadno stanje u kojem se nalaze; ona je zora, to jest preteča sunca, onima koje je već prosvijetlila i čini da napuste grijeh i vrate se Bogu, pravomu Suncu Pravde; konačno, ona je sunce onima koji su u stanju milosti i sprječava ih da ponovno padnu u ponor grijeha.

Stoga je sveti Filip Neri u svojim poticajima pokornicima uvijek govorio: »Djeco moja, ako želite ustrajnost, budite pobožni našoj Blaženoj Gospi.« Tko ljubi Mariju, bit će ustrajan. Bi li mladić iz prispodobe o milosrdnom ocu napustio oca i njegovu kuću da je imao majku? A da je i napustio, bi li se prije vratio? Dijete Marijino ne napušta Boga, a ako ga slučajno i pogodi ta nesreća, uz pomoć Majke brzo mu se vraća.

Uistinu, kad bi svi ljudi voljeli tu najblažu i najljepšu Gospođu, da joj se uvijek i bez odgađanja obraćaju u svojim iskušenjima, tko bi pao? Tko bi ikada bio izgubljen? Pada i gubi se onaj tko se ne uteče Mariji. Zašto je njezina riječ tako moćna kod Boga? Vrlo jednostavno, zato što mu je majka. Zagovorne molitve svetaca molitve su slugu, ali zagovorna molitva Marije molitva je majke. Marija Sinu nije odbila ništa na zemlji. On njoj ne odbija ništa na nebu.

U vremenu teškoga napada na ženstvenost i majčinstvo ima li bolje obrane i većega uzora od Blažene Djevice? U vremenu kada se izruguju djevičanstvo i čistoća, ima li većega primjera i pomoći da se ide protiv struje?