KAPELA MAJKE BOŽJE LAURETANSKE U STUPNIKU Oživjela nakon pola stoljeća mirovanja

Samoborsko-jastrebarskim krajem (78) Kapela Majke Božje Lauretanske u Stupniku (I)

Snimio: Z. Galić | Kapela Majke Božje Lauretanske u Stupniku

Župna crkva sv. Ivana Nepomuka, groblje, župna kuća, popratni objekti i grobljanska kapela Majke Božje Lauretanske (Loretske) čine sakralnu cjelinu u Stupniku. Kapelu je 8. prosinca 2019. nanovo blagoslovio domaći župnik Dubravko Škrlin Hren te joj je vraćena liturgijska funkcija nakon 50 godina mirovanja. Župnik je zaslužan za obnovu, izgradnju i održavanje sakralnih objekata župe uz pomoć župljana. Nakon dva dana, 10. prosinca proslavljen je i blagdan Gospe Loretske, proštenjem i zvonjavom novoga zvona, koje je darovala jedna župljanka. Povijesno zvono, ali i devet baroknih kipova, otuđeno je iz kapele nakon završetka Drugoga svjetskoga rata. Do ponovnoga stavljanja kapele u liturgijsku funkciju kapela je služila za mrtvačnicu. Prvobitna je kapela današnje svetište, koje je izgrađeno polovicom 18. st. Prije toga vremena, g. 1701. na istom je mjestu stajao kameni pil s kipom Majke Božje Loretske, koji je kod njezine gradnje ugrađen u glavni barokni oltar. Današnji oblik s dograđenom lađom i zvonikom na pročelju kapela je dobila g. 1850.

Crkvica ima visoko trokutasto pročelje s tri prazne niše za kipove iznad poluokruglih kamenih vratnica ulaza, a završava zvonikom. Na južnoj strani prema cesti nalazi se sakristija, a sjeverna je strana okrenuta prema groblju. Svetište je suženo i sniženo te ima okrugli vanjski zid s malim središnjim prozorom. Zahvaljujući obnovi kapele, barokna unutrašnjost očuvala je ljepotu izvornosti. Ona se sastoji od istaknutoga svetišta s bogato ukrašenim drvenim glavnim oltarom, ostatcima zidnih slika na križnim svodovima iz 18. st. te masivnim polustupovima koji podupiru poluobli strop. Na bočnom zidu do svetišta postavljene su nefunkcionalne orgulje, a premještene su iz župne crkve.

Mise su subotom u 8 sati.