ZAŠTO SE BIBLIJSKA TEOLOGIJA POUČAVA NA FAKULTETU ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA? Svetim pismom »zaraženi« i kompjutoraši

Snimio: I. Tašev | Isusovac o. Niko Bilić

Da se Biblija i njezino tumačenje proučava na teološkim studijima, uobičajena je stvar, no kada Sveto pismo i tematika duhovnosti iziđe iz uskoga vjerskoga prostora – to se često predstavlja kao »kamen spoticanja« i »narušavanje sekularnosti«. Zagrebački Fakultet elektrotehnike i računarstva već dugi niz godina kao ponudu svojim brojnim studentima (svake ih se godine upiše oko šest stotina) nudi mnoge predmete društvenoga usmjerenja, a među njima su i dva kolegija Biblijske teologije, za čije su uvođenje još 1996. godine najveće zasluge imali tadašnji dekan prof. Stanko Tonković i bibličar dr. Adalbert Rebić koji je izvodio nastavu tijekom prvoga desetljeća. Tobožnje sredstvo indoktrinacije ili lagani kolegij za podizanje prosjeka – neke su od kritika koje se od vremena do vremena mogu čuti vezano uz kolegije koje na diplomskoj razini studija sada vodi isusovac dr. Niko Bilić, Zagrepčanin s dvadesetogodišnjim predavačkim iskustvom na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti.

Ubrzo je shvatio ideju da se na tehničkom fakultetu omogući studentima šira humanistička naobrazba, ponudi dubok i važan pogled na čovjeka, pogled koji nadahnjuje, tješi i motivira na još veću stručnost i postizanje rezultata u vlastitom području.

I on je sam, priznaje u razgovoru, bio iznenađen što takav predmet postoji u svijetu brojeva i strojeva, no ubrzo je shvatio ideju da se na tehničkom fakultetu omogući studentima šira humanistička naobrazba, ponudi dubok i važan pogled na čovjeka, pogled koji nadahnjuje, tješi i motivira na još veću stručnost i postizanje rezultata u vlastitom području. Budući da je riječ o velikom fakultetu, uprava FER-a odlučila je pozvati profesore psihologije, prava, povijesti, hrvatskoga jezika i ekonomije u goste.

Od novozavjetnih žena do biblijskoga menadžmenta

»Mladi ljudi koji postaju vrhunski stručnjaci u onoj znanosti koja označava budućnost našega svijeta imaju pravo dobiti i ponudu stručnoga i znanstveno odgovornoga pristupa stoljetnim biblijskim tekstovima koji su pratili svekoliku kulturu, a i židovstvo i kršćanstvo izravno ih prihvaćaju kao riječ Božju. Ne mogu svi vladati hebrejskim, aramejskim i grčkim jezikom, pa je prikladno biti od pomoći zainteresiranima u znanstvenom pristupu Bibliji koji, dakako, traži uvid u izvornik, ne tek prijevod. Razumljiva je svrha: sramotno je i opasno – pojednostavljeno rečeno – da dječje razumijevanje primjerice priče o Ivici i Marici prati odrasloga, u elektrotehnici izučenoga stručnjaka, s obzirom na sadržaj Biblije koja je sažetak iskustva cijeloga jednoga naroda, a i kod nas Hrvata prati početke pisane riječi, kulture i znanosti«, kaže prof. Bilić koji je, priznaje, bio oduševljen prijemom, razinom komunikacije i organiziranošću studija elektrotehnike i računarstva.

Kada mu je 2009. prof. Rebić prepustio vođenje kolegija, pred isusovcem Bilićem bila je zadaća novoga osmišljavanja tema i usklađivanja kurikula. Pritom se vodio izborom tema koje su relevantne za suvremeni život, a izravno su vezane uz Bibliju. »Kolegij ‘Biblijska teologija 1’ zamišljen je kao presjek glavnih biblijskih tema, a u ‘Biblijskoj teologiji 2’ krećemo iznova. Ne ponavljamo, nego nastojimo glavne teme, poput izvještaja o stvaranju produbiti kroz pitanje evolucije u Bibliji. Uzimamo tekstove koje još nismo obradili«, objašnjava prof. Bilić o kolegijima čiju popularnost potvrđuju i brojke, jer se tijekom posljednjih godina upisuje dvostruko više studenata – u zimskom semestru njih tristotinjak, a u ljetnom oko stotinu. Opis predmeta otkriva neke od zanimljivih tema poput novozavjetnih žena, škole odgovornosti i komunikacije, biblijskoga menadžmenta i svetopisamskih pogleda na pravednu plaću…

Kolegij je otvoren svima

»To nije vjeronauk za stjecanje općega vjerničkoga znanja, nego biblijska teologija koja je četvrti stupanj u studiju Biblije, nakon upoznavanja biblijskih tekstova te fundamentalne i klasične egzegeze. Biblijska teologija postavlja pitanje što Biblija kaže o određenoj temi. Kao što u lektiri u osnovnoj školi učimo analizirati tekst i zapažamo glavne likove, vrijeme radnje, zaplet, preokret i rasplet, tako pristupamo biblijskim tekstovima, nastojeći uključiti sve znanje o tekstu i kulturi vremena u kojem je nastao. Biblijska teologija služi kao podsjetnik da prije nego što se pregledaju svi komentari i mišljenja o Bibliji treba pogledati temelj, izvorni tekst, što je svatko dužan učiniti po savjesti i znanstvenoj odgovornosti«, kaže o. Bilić.

»Mladi ljudi koji postaju vrhunski stručnjaci u onoj znanosti koja označava budućnost našega svijeta imaju pravo dobiti i ponudu stručnoga i znanstveno odgovornoga pristupa stoljetnim biblijskim tekstovima koji su pratili svekoliku kulturu, a i židovstvo i kršćanstvo izravno ih prihvaćaju kao riječ Božju.«

Odbija kritike da je riječ o jednostavnom kolegiju jer kaže da ispit ne bi znao riješiti prosječni vjernik, budući da se traži stručno i precizno znanje, a odbacuje i pretpostavke o indoktrinaciji. Bilo je studenata iz protestantskih zajednica i drugih denominacija, onih koji su se izjašnjavali kao nevjernici i ateisti, no predavač dr. Bilić to ne vidi kao problem: »Predmet je otvoren svima, i baš je to jedna od ključnih tema Biblijske teologije jer se odgovara na pitanje tko je Bog i kakav je Bog. Nije Bog samo za vjernike, nije Isus Krist kao povijesna osoba i utemeljitelj kršćanstva došao samo nekima, nego je pozvao sve na obraćenje i prihvaćanje radosne vijesti, jednako se obraća Crkvi kao i nevjerniku, svijetu, poganima, ateistima, antiteistima. Isusov poziv ostaje svima.«

Znanjem protiv fundamentalizma

Osim što kolegiju stižu pohvale u anketama te ga studenti proglašavaju najbolje organiziranim predmetom, za što prof. Bilić ističe zaslugu svoje asistentice, teologinje Tanje Lakić, vide se i konkretni rezultati. »Biblija jest plod ljudskoga duha i Božjega duha. Božji duh nevjerniku može biti nepoznat i stran, ali studij Biblije jest osobni duhovni put. Usudim se tvrditi, i moja je želja, predstaviti Sveto pismo kakvo ono jest, kao riječ Božju; ne da bih nametnuo i donio svoju vjeru, nego da bih pokazao ljudima što je objava, kako je zapisana riječ stoljećima ljudima pokazivala što im Bog govori i da sada mnogi na temelju nje donose životne odluke. Ne smatram to indoktrinacijom, nego ponudom. Ljudi pokazuju velik interes da Bibliju upotrijebe za svoju osobnu duhovnost, a osobno tu više nemam straha da će otići ukrivo, da, ako žele, postanu i aktivni vjernici, da njeguju svoj duhovni život«, kaže prof. Bilić.

Također, računarstvo i informatika imaju što ponuditi i bibličarima, jer su biblijski teolozi zahvalni tehničarima što su im omogućili da jednim klikom mogu vidjeti gdje se u originalnom tekstu spominju biblijski pojmovi.

Za njega je pak radost čuti da je primjerice student koji je prije nekoliko godina završio FER i odslušao kolegij Biblijska teologija ove godine u lipnju, nakon što je dovršio i studij teologije, zaređen za svećenika u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Osobito mu je lijepo vidjeti kako mladi ljudi, revni i savjesni na tom izbornom predmetu, aktivno pomažu u poznatim akcijama p. Ivana Ike Mandurića i duhovnoj obnovi mladeži u Hrvatskoj. No da je potreba za tim kolegijem nužna, pokazuju i nedavni događaji. »Nažalost i najnoviji teroristički napadi koji se Europom šire, a pozivaju se na vjeru, pokazuju koliko je teološko znanje, pravo razumijevanje svetih spisa – slobodno od fundamentalizma i ideologije te iskreno upoznavanje sa stvarnim životom Osnivača religije prevažno. Sveto pismo uvijek će ostati interesantno i intrigantno zato što ponad svih horizontalnih načina komunikacije na eminentan način donosi onu vertikalnu«, kaže stručnjak za Sveto pismo Niko Bilić.

Za otkrivanje zdrave etike

Tijekom osam godina izvođenja nastave susreo se s mnogim upitima studenata, a najviše ih zanima tko je i kakav je Bog, pitanje nasilja i patnje u Bibliji, muško-ženski odnosi u svjetlu Božje objave… »Posljednje dvije generacije marljive su u dolascima, posebno zainteresirani, postavljaju pitanja, daju svoja precizna mišljenja. No uvijek se iznova postavlja pitanje nasilja i rašireno mišljenje kako Stari zavjet odobrava i poziva na nasilje, što je velika zabluda. Jako mi se sviđa kada dođu pitanja o muško-ženskim odnosima, o izvornoj Isusovoj misli i biblijskom pogledu na brak. Znamo da živimo u vremenu kada se mladi teško odlučuju na brak, govore da ne mogu naći nikoga te su pomalo pritisnuti idealiziranom slikom braka s jedne strane i raspadanjem braka s druge strane. Drago mi je kada se ohrabre na temelju Svetoga pisma«, kaže Niko Bilić.

Također, računarstvo i informatika imaju što ponuditi i bibličarima, jer su biblijski teolozi zahvalni tehničarima što su im omogućili da jednim klikom mogu vidjeti gdje se u originalnom tekstu spominju biblijski pojmovi. To je ono čime započinje svaki semestar prof. Bilić koji već gotovo dva desetljeća ima svoju vlastitu internetsku stranicu, a onda dijalogom dođu i do toga kako biblijsku teologiju primijeniti u poslovnom životu za otkrivanje zdrave etike.